Sổ điểm Tuyển sinh cao học khóa 9 - năm 2020

* Thời gian nhận phúc khảo: từ ngày 11/11 đến ngày 19/11/2020.

* Biểu mẫu phúc khảo: Tải xuống

* Lệ phí phúc khảo: 100,000đ/ môn.

Tin Tức
Liên Kết