Sổ điểm Tuyển sinh Cao học khóa 8 (đợt 2) năm 2019

 

Thời gian phúc khảo: từ ngày 19/12/2019 đến ngày 24/12/2019

Lệ phí phúc khảo: 100,000đ/ môn

Biểu mẫu đơn xin phúc khảo: tại đây

Tin Tức
Liên Kết