Quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy nhà trường - Số 216/QĐ-ĐHSP TDTT

     Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 216/QĐ-ĐHSP TDTT về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy của nhà trường.

     Hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường đối với 2 sinh viên là Tô Ngọc Quí và Phạm Trung Nghĩa - cùng học lớp ĐH11A, có hành vi đánh nhau gây mất an ninh trật tự trong khuôn viên trường và ở khu nội trú không đăng ký.

     Nhằm tạo môi trường sư phạm học tập thân thiện và an toàn, Ban Giám hiệu chỉ đạo xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm nội quy của nhà trường.

Tin Tức
Liên Kết