Danh sách dự kiến nâng bậc lương năm 2016

CBVC có ý kiến cần trao đổi, liên hệ trực tiếp phòng Tổ chức-Hành chính (Cô Sen) trước ngày 15/12/2016

Xem chi tiết

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den