Tổ chức

Lịch công tác Tuần 07 (Cập nhật ngày 15/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 07 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 06 (Cập nhật ngày 10/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 06 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 05 (Cập nhật ngày 02/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 05 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 04 (Cập nhật ngày 23/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 04 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 03 (Cập nhật ngày 17/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 03 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 02 (Cập nhật ngày 15/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 02 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 01 (Cập nhật ngày 04/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 01 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 52 (Cập nhật ngày 29/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 52 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 51 (Cập nhật ngày 24/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 51 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Xem tiếp...

Lịch công tác Tuần 50 (Cập nhật 14/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 50 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Xem tiếp...

Trang 1/7

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den