Thông báo mức chi học bổng cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Mức chi học bổng từ ngân sách năm 2017
 - Kinh phí cấp bù học phí Sư phạm Bộ cấp đợt 1 :  4.300.000.000 đồng
 - Kinh phí cấp bù học phí Sư phạm Bộ cấp đợt 2 :  3.384.000.000 đồng
Cộng:  7.684.000.000 đồng

 - Tỷ tệ dành chi cho học bổng 8% x 7.684.000.000 = 614.720.000 đồng

 * Đã thực hiện chi học bổng cho sinh viên NH 2016 - 2017 : 610.505.000 đồng - Đạt tỷ lệ : 99,31%

                                                                                              

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den