Tài vụ -> Tin tức - Sự kiện

Thông báo mức chi học bổng cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Mức chi học bổng từ ngân sách năm 2017
 - Kinh phí cấp bù học phí Sư phạm Bộ cấp đợt 1 :  4.300.000.000 đồng
 - Kinh phí cấp bù học phí Sư phạm Bộ cấp đợt 2 :  3.384.000.000 đồng
Cộng:  7.684.000.000 đồng

 - Tỷ tệ dành chi cho học bổng 8% x 7.684.000.000 = 614.720.000 đồng

 * Đã thực hiện chi học bổng cho sinh viên NH 2016 - 2017 : 610.505.000 đồng - Đạt tỷ lệ : 99,31%

                                                                                              

Đăng ký nơi Khám chữa bệnh ban đầu năm 2015

Phòng Tài vụ thông báo cho CBVC về việc đăng ký nơi Khám chữa bệnh năm 2015

Thời hạn đăng ký: từ 039/12/2014 đến hết ngày 15/12/2014.

Lưu ý: Sau thời hạn trên, CBVC nào không đăng ký thay đổi nơi Khám chữa bệnh, thì sẽ được gia hạn nơi Khám chữa bệnh ở thẻ cũ năm 2014

Danh mục đăng ký Nơi Khám chữa bệnh năm 2015 ( tải file )

Thông báo về việc thanh toán qua thẻ ATM

Thông báo về việc thanh toán qua thẻ ATM (tải tập tin)

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den