CTHSSV -> Giới thiệu

Giới thiệu Phòng CT HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH- SINH VIÊN

phonghssv

 

Chức năng của phòng Công tác Học sinh- Sinh viên:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về mảng quản lý sinh viên. Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

Nhiệm vụ của phòng Công tác Học sinh- Sinh viên:

1. Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn các công việc liên quan đến công tác quản lý sinh viên.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên hệ chính quy và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của trường.

3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên, công tác sinh viên ngoại trú, nội trú, công tác giáo viên chủ nhiệm theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5. Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo chính quy, không chính quy, liên thông. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên; làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết các học bổng, trợ cấp cho sinh viên hệ chính quy.

6. Làm thường trực các Hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, cho học lại đối với sinh viên.

7. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác quản lý sinh viên. Cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận sinh viên và các giấy tờ khác.

8. Tổ chức và phối hợp với Phòng Đào tạo triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Làm đầu mối tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên.

10. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tuyển chọn sinh viên tham gia các giải thi đấu TDTT, hội thi văn hóa văn nghệ cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

11. Nghiên cứu, đề xuất kịp thời cho cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên.

12. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động quản lý sinh viên cho cấp trên.

13. Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên trong khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của trường và học tập của sinh viên, học viên nội trú. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các mô hình, phương án quản lý khu ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại.

14. Quản lý ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú.

15. Kết hợp chặt chẽ với công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên nội trú.

16. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.

17. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường./.

(Giới thiệu về Phòng CT HSSV)

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 09:49

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den