Đào tạo -> Quy chế - Quy định

Quy chế tuyển sinh chính quy

1. QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017

     Diện ưu tiên Khu vực 1:

     - Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi - Tải xuống file 1 + file 2

     - Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo - Tải xuống

     - Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 - Tải xuốngChỉnh sửa bổ sung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA - Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 09:50

Quản lý Đào tạo

- QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN - Số 185/ĐHSP TDTT, ngày 01/11/2011

- MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ - Số 162/QĐ-ĐHSP TDTT, ngày 26/09/2012

- QUY ĐỊNH THU CHI KINH PHÍ TRẢ NỢ HỌC PHẦN - Số 174/ĐHSP TDTT, ngày 28/06/2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ - Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT

- QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC - Ghép Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT

- QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - Số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28/06/2007.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 09:51

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den


escort ordu escort kars escort nevsehir escort usak escort kibris