Sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật Thầy, Cô tháng 12

1

Lê Thị Thu Hằng

01/12/1984

2

Đặng Anh Tuấn

03/12/1973

3

Huỳnh Hồng Ngọc

07/12/1980

4

Trần Thái Ngọc

10/12/1982

5

Trịnh Huy Cường

09/12/1984

6

Đỗ Hữu Anh Thư

10/12/1963

7

Lê Tiến Đạt

12/12/1979

8

Phan Tuyết Lan

14/12/1993

9

Hồ Hải Vân Anh

16/12/1993

10

Nguyễn Văn Tri

17/12/1959

11

Phạm Thị Vân

20/12/1980

12

Giang Chí Hải

20/12/1985

13

Nguyễn Võ Tố Quyên

22/12/1992

14

Nguyễn Thị Yến

23/12/1962

15

Lê Thị Thúy

28/12/1985

16

Phan Thanh Việt

29/12/1986

Chúc mừng sinh nhật Thầy, Cô tháng 11

1

Huỳnh Đắc Tiến

5/11/1957

2

Trương Huỳnh Cường

9/11/1984

3

Trương Cẩm Quỳnh

13/11/1985

4

Nguyễn Phước Toàn

14/11/1960

5

Mai Thị Hà

17/11/1980

6

Bùi Thị Kim Tuyến

20/11/1983

7

Nguyễn Bảo Thư

23/11/1977

8

Châu Vĩnh Huy

26/11/1971

9

Trần Thanh Tuyền

26/11/1978

10

Vũ Công Trường

30/11/1990

Trang 1/4

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den