CNTT

Hệ thống đang bảo trì

Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau.


Hướng dẫn tạo website cá nhân trên Goolle

banner-cntt2Hướng dẫn tạo Website bằng dịch vụ Google Site của Google. Google Sites (GS) là một dịch vụ cho phép tạo và quản lý nhanh một website khá

phổ biến. Với GS chúng ta có thể tạo nên nhiều website nhanh chóng, dễ dàng và đặt biệt miễn phí, ổn định.

Hướng dẫn tạo website cá nhân trên Google (Click)

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den