LỊCH CÔNG TÁC Tuần 52 (Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
29/08/2022

08h15 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy viên
08h30 Họp Hội đồng Trường

Phòng Truyền thống

Link Trực tuyến

- Trực tiếp: Thành viên tại Trường

- Trực tuyến: Thành viên bên ngoài Trường

09h00

Họp chuẩn bị năm học 2022 - 2023

Văn phòng

phòng Đào tạo 

Đồng chí Quang Vinh và phòng Đào tạo 

09h30

Họp đơn vị khoa Khoa học cơ bản:
- Nhận xét, đánh giá tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên quý III/2022;
- Triển khai công tác năm học 2022 – 2023

Văn phòng

Khoa Khoa học cơ bản

Viên chức khoa Khoa học cơ bản

10h00 Họp lấy ý kiến về nhân sự Phòng Truyền thống, Link trực tuyến (đối với thành phần họp có lịch đi công tác)

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra và KĐCL, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân

 Các đồng chí: Anh Thư, Hữu Phúc, Minh Quyền, Cát Dung;

Thư kí cuộc họp: đồng chí Bửu Châu
Trước 11h00 Trình phương án bố trí trực Lễ Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí Hoàng Tùng)
15h00 Xét gia hạn thời gian đào tạo và hoàn thành khóa học cho các khóa Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2022 Phòng Truyền thống

Hội đồng xét tốt nghiệp vừa làm vừa học

Trước 16h00

- Trình đề xuất in bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022;

 - Trình đề xuất xuất phôi bằng phục vụ in bằng đại học chính quy năm 2022.

Hiệu trưởng

- Phòng Đào tạo (đồng chí Hữu Phúc)

- Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí Hoàng Tùng)

Thứ Ba

30/08/2022

09h00

Kiểm tra công trường

Công trường

Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng

09h00 Xét tốt nghiệp các khóa Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2022 Phòng Truyền thống Hội đồng xét tốt nghiệp vừa làm vừa học
15h00 Duyệt hồ sơ dự thi tuyển sinh cao học khóa 11 – đợt 1 – năm 2022 Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh

 

 

 

 

Thứ Tư
31/08/2022

08h30 Hội nghị chuyên đề tiêu chuẩn Việt Nam “Thiết bị sân tập thể thao” Bắc Ninh

Theo Quyết định cử đi

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm
01/09/2022

  Nghỉ Lễ   

 

     

 

       

 

 

 

 

Thứ Sáu

02/09/2022

     

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

Thứ Bảy

03/09/2022

     

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

04/09/2022

 

 

 

 

       
 
Tin Tức
Liên Kết