LỊCH CÔNG TÁC Tuần 52 (Từ ngày 28/08/2023 đến ngày 03/09/2023) - Cập nhật ngày 30/08/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
28/08/2023
  Phối hợp TVGS thúc đẩy Nhà thầu hoàn thiện các nội dung còn tồn động theo biên bản ghi nhận   Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
  Báo cáo tình hình hoạt động hồ bơi; dụng cụ cứu hộ, giảng dạy; lên kế hoạch hoạt động sắp tới Hiệu trưởng Đồng chí Tuấn An
  Tiếp tục làm việc trung tâm KĐCL Đại học Vinh (Có báo cáo trước 17h) Hiệu trưởng Đồng chí Minh Huân
  Lên lịch làm việc với phòng VH - TT huyện Nhà Bè    Các đồng chí: Minh Huân, Tuấn An
  Tiếp tục rà soát, chuẩn bị CSVC cho năm học mới ở 2 cơ sở   Phòng Tổ chức - Hành chính
  Trưởng các đơn vị chuẩn bị kế hoạch hoạt động trong năm học mới của đơn vị mình gửi về cho PTCHC tổng hợp trước 15h00 ngày 31/8/2023; P.TC-HC triển khai mẫu Kế hoạch cho các đơn vị trước 17h00 28/8/2023    Các đơn vị
  Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị và Trưởng ban TTND rà soát và gửi bản dự thảo các nội dung theo phân công của Kế hoạch 551 “Tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2023-2024” về P.TC-HC Theo yêu cầu của Kế hoạch Theo yêu cầu của Kế hoạch
09h00 Triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đơn vị khoa Điền kinh - Bơi lặn Văn phòng khoa Điền kinh - Bơi lặn Giảng viên khoa Điền kinh - Bơi lặn
14h30 Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường Trực tuyến Ban Thường vụ Đoàn Trường
15h30 Báo cáo công văn số 4155/BGDĐT-KHCNMT về việc đôn đốc thực hiện khảo sát thực trạng hoạt động của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học Theo yêu cầu công văn Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Thứ Ba

29/08/2023
09h30 Họp rà soát chương trình đào tạo hệ Đại học Phòng Họp 1 Hội đồng Khoa học và Đào tạo
10h30 Kiểm tra công tác quyết toán, quyết toán thu và chi phí tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 Phòng Họp 1 Các đồng chí: Đắc Thịnh, Cát Dung, Minh Huân, Thị Hà và Đoàn kiểm tra
10h45

Báo cáo tình hình tổng hợp các dự thảo nội dung và tiến độ thực hiện Kế hoạch 551 về tổ chức hội nghị VC và người lao động năm 2023 – 2024

Hiệu trưởng

Đồng chí Hoàng Tùng

15h00-16h00 Kiểm tra khu Ký túc xá chuẩn bị năm học 2023 - 2024

Ký túc xá nam và nữ

Ban quản lý Ký túc xá – Thư viện

15h30 Báo cáo công văn số 4149/BGDĐT-VCSVC về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch 571/KH-BGDĐT 06/4/2023 Theo yêu cầu công văn Đồng chí Huân rà soát 
Thứ Tư
30/08/2023
08h30 Khai mạc hội thao đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động Huyện Nhà Bè CSM-Nhà Bè Theo thư mời; P.TC-HC bố trí nhân sự hỗ trợ 
     

 

15h30 Báo cáo công văn số 4317/BGDĐT-VP về việc phối hợp xây dựng báo cáo công tác văn phòng năm học 2022 – 2023, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng năm học 2023 - 2024 Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Năm
31/08/2023
09h30 Họp Đảng ủy thông qua chủ trương và dự thảo kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Phòng Họp 1 Tập thể lãnh đạo Trường: Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
10h00 Báo cáo tuần thứ 4 về rà soát công tác đào tạo   Quản lý P.ĐT-KT, quản lý K.ĐTSĐH-ĐTQT
10h00 Họp công tác tuyển sinh đại học năm 2023 Phòng Họp 1 Hội đồng tuyển sinh
10h45 Báo cáo công tác chuẩn hóa các chương trình đào tạo theo KĐCL Hiệu trưởng Đồng chí Quang Vinh

 

P.TC-HC tổng hợp và rà soát toàn bộ văn bản HNCBVC&NLĐ để chuẩn bị triển khai góp ý cho các đơn vị   Phòng TC-HC (đồng chí Hoàng Tùng chủ trì thực hiện)
15h00 Họp Hội đồng Trường về việc định hướng các công tác liên kết, hợp tác Phòng Họp 1 và Trực tuyến Hội đồng Trường
15h30 Hạn cuối các đơn vị gửi kế hoạch hoạt động trong năm học 2023-2024 Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Thanh Trung) Trưởng đơn vị
Thứ Sáu
01/09/2023
  Nghỉ Lễ    
 

 

   
   

 

 
   

 

 

Thứ Bảy

02/09/2023
  Nghỉ Lễ    
     

 

Chủ Nhật

03/09/2023
  Nghỉ Lễ    
 

 

   
Tin Tức
Liên Kết