LỊCH CÔNG TÁC Tuần 51 (Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022) - Cập nhật 23/08/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
22/08/2022

08h00

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 về công tác GDTC, HĐTT, YTTH 

Trường Đại học Đà Lạt

Theo Quyết định cử đi

10h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022

Phòng Truyền thống

Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy

10h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học Vừa làm vừa học năm 2022 (DỜI LỊCH) Phòng Truyền thống Hội đồng xét tốt nghiệp đại học vừa làm vừa học
14h00 Hội nghị trực tuyến “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường” Theo yêu cầu công văn

Các đồng chí: Kế Bình, Đắc Thịnh

Trước 16h00

Tờ trình và hồ sơ đề nghị quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022 

Hiệu trưởng

Thường trực Hội đồng xét tốt nghiệp

Thứ Ba

23/08/2022

08h00

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học

Trường Đại học Đà Lạt

Theo yêu cầu công văn

       
09h00 Họp trù bị tổng kết cụm thi đua số 3 năm học 2021-2022

Phòng Truyền thống

Link trực tuyến

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường, thư ký Cụm thi đua số 3, đại diện thành viên của Cụm thi đua số 3
10h00 Họp về việc thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công Kho bạc Nhà nước – Quận 1 Các đồng chí: Vĩnh Huy, Đăng Bình
14h00 Họp triển khai năm học mới 2022-2023 Văn phòng khoa Điền kinh Viên chức khoa Điền kinh

Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 3965/BGDĐT-KHTC về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

Thứ Tư
24/08/2022

09h00 Kiểm tra công trường Công trường

Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Trương Phùng

09h00 - 11h30 Tập huấn ứng dụng LCMS trong giảng dạy

Hội Trường A

Toàn thể Giảng viên

16h00

Sinh hoạt Chi bộ Hành chính định kỳ

Phòng Truyền thống

Đảng viên Chi bộ Hành chính

 

 

 

 

Thứ Năm
25/08/2022

  Chạy thử và tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét truyển trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 Trường Đại học Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng

Theo Quyết định cử đi

08h00 Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua số 3 Năm học 2021-2022 Hội trường A

Đại diện: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN; đại diện Quản lý phòng Tổ chức - Hành chính; đại diện các trường thành viên;

Chủ trì: đồng chí Kế Bình;

Thư ký: đồng chí Thanh Trung

       

 

 

 

 

Thứ Sáu

26/08/2022

08h30 Hội nghị Tập huấn công tác đối ngoại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Các đồng chí: Hoàng Tùng, Bửu Châu

08h30

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Link Trực tuyến

Đồng chí Vĩnh Huy, Kế Bình, Anh Thư

       
19h00

Lễ khai mạc liên hoan võ thuật đất phương nam

Trung tâm TDTT Quận 7, TP.HCM

Theo Thư mời

Thứ Bảy

27/08/2022

08h00 Hội nghị Tập huấn công tác đối ngoại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Các đồng chí: Hoàng Tùng, Bửu Châu

 

Chạy thử và tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét truyển trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Trực tuyến theo yêu cầu công văn

Các đồng chí: Bảo Thư, Yến Thu

Chủ Nhật

28/08/2022

 

Chạy thử và tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét truyển trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Trực tuyến theo yêu cầu công văn

Các đồng chí: Bảo Thư, Yến Thu

       
 
Tin Tức
Liên Kết