LỊCH CÔNG TÁC Tuần 51 (Từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
21/08/2023
  Phối hợp TVGS thúc đẩy Nhà thầu hoàn thiện các nội dung còn tồn động theo biên bản ghi nhận   Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
  Báo cáo tình hình hoạt động hồ bơi; dụng cụ cứu hộ, giảng dạy; lên kế hoạch hoạt động sắp tới Hiệu trưởng Đồng chí Tuấn An
  Tiếp tục làm việc trung tâm KĐCL Đại học Vinh (Có báo cáo trước 17h) Hiệu trưởng Đồng chí Minh Huân
  Lên lịch làm việc với phòng VH - TT huyện Nhà Bè    Các đồng chí: Minh Huân, Tuấn An
  Tiếp tục rà soát, chuẩn bị CSVC cho năm học mới ở 2 cơ sở   Phòng Tổ chức - Hành chính
08h30 Họp HĐ Tuyển sinh 2023 Phòng họp 1 Hội đồng tuyển sinh, thanh tra
10h00 Họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp Phòng họp 1 Chủ tịch HĐT, BGH, Quản lý: PĐT-KT, PCTSV, PTCHC
  Lên kế hoạch phát bằng TN cho các tỉnh liên kết và thực hiện báo cáo kế hoạch dự kiến  Hiệu trưởng Đồng chí Quang Vinh

Thứ Ba

22/08/2023
10h00 Báo cáo tổng hợp hồ sơ về ĐG, XL chất lượng viên chức của các đơn vị  Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng)
 

* Tuyển sinh hình thức chính quy: Thông báo kết quả trúng tuyển.

* Tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học: Thông báo kết quả trúng tuyển
 

Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký HĐTS

   

 

 

       
Thứ Tư
23/08/2023
08h30 Họp HĐ sinh hoạt học thuật cấp khoa đối với luận án TS - NCS Nguyễn Đỗ Minh Sơn Phòng họp 2 Các đồng chí: Quang Vinh, Trí Dũng, Hữu Phúc
09h30 Họp hội đồng thi đua khen thưởng, bình xét danh hiệu thi đua của Tập thể và cá nhân Phòng họp 1 Hội đồng TĐ-KT 
       
       
Thứ Năm
24/08/2023
09h00 Họp Đảng ủy Phòng  hợp 1 Đảng ủy viên, các đồng chí: Anh Thư, Cát Dung
10h00 Báo cáo tuần thứ 3 về rà soát công tác đào tạo Hiệu trưởng Quản lý PĐT, quản lý khoa SĐH-HTQT

11h00

Báo cáo công tác chuẩn hóa các chương trình đào tạo theo KĐCL Hiệu trưởng Đồng chí Quang Vinh
15h30 Trình báo cáo về 2 đề tài cấp bộ Hiệu trưởng Đồng chí Quang Đại
Thứ Sáu
25/08/2023
08h30 Hội đồng Tiến sĩ ĐH2 Theo thư mời
 

 

   
15h30 Lễ Tốt nghiệp năm 2023

Thao đường

Toàn Trường
   

 

 

Thứ Bảy

26/08/2023
       
14h00 HN Tổng kết năm học và triển khai NV năm học mới khối Đại học Trường ĐHBK TPHCM

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, đồng chí Anh Thư

Chủ Nhật

27/08/2023
09h00 Họp công tác chuyên môn giải bóng đá 7 người khu vực TPHCM HTA Theo thư mời
 

 

   
Tin Tức
Liên Kết