LỊCH CÔNG TÁC Tuần 49 (Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022) - Cập nhật 11/08/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
08/08/2022

08h30

Họp xét đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – đơn vị khoa Bóng

Văn phòng khoa Bóng

Viên chức khoa Bóng và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022

08h30

Họp xét đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị khoa LLCT&NVSP

Văn phòng khoa LLCT&NVSP

Toàn thể viên chức khoa LLCT&NVSP và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022

09h00 Họp đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị phòng Đào tạo SĐH&KHCN

Phòng số 04 – Khu Thao đường

Viên chức phòng Đào tạo SĐH&KHCN và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022

09h00 Họp đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị Ban Quản lý KTX-TV Ban Quản lý KTX-TV Viên chức Ban Quản lý KTX-TV và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022
09h30 Họp đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị Khoa Thể dục Văn phòng Khoa Thể dục Viên chức Khoa Thể dục và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022
13h30 Học nghị quyết TW5 khóa XIII ĐHSP TPHCM Đảng ủy; BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh Niên
14h00 Họp đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị phòng Đào tạo Phòng Truyền thống Viên chức phòng Đào tạo và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022

15h00

Họp đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị phòng Tài vụ

Văn phòng phòng Tài vụ

Viên chức phòng Tài vụ và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022

Thứ Ba

09/08/2022

08h30 

Kiểm tra công trường

Công trường

Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Trương Phùng

08h30 Họp xét đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị khoa Khoa học cơ bản Văn phòng khoa Khoa học cơ bản Viên chức khoa Khoa học cơ bản và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022
09h00 Họp xét đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị khoa Điền Kinh

Văn phòng khoa Điền kinh

Viên chức khoa Điền kinh và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022
15h00 Họp xét đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2021 – 2022 – Đơn vị Phòng Công tác sinh viên Văn phòng P. CTSV Viên chức P. CTSV và các thành phần họp theo quy định của Kế hoạch số 36/KH-ĐHSPTDTT ngày 02/8/2022

Trước 17h00 

Hạn cuối nộp hồ sơ đăng kí nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên

Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c H.Đ.Hoàng Hà)

Viên chức có nhu cầu

Thứ Tư
10/08/2022

08h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 ngành giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức) (DỜI LỊCH) Link Trực tuyến (tại phòng Truyền thống)

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị hành chính

09h00 Hội nghị sơ kết Công tác đảng 6 tháng đầu năm

Hội trường A

Toàn thể Đảng viên

15h00

Họp định kỳ Chi bộ Điền kinh – Thể dục tháng 8/2022

Phòng họp 2

Đảng viên Chi bộ Điền kinh – Thể dục

 

 

 

 

Thứ Năm
11/08/2022

08h30 Sinh hoạt chuyên đề năm 2022 (Đợt 1) Hội trường A Đảng viên chi bộ Lý luận và khách mời 

10h00

Họp đánh giá xếp loại, bình xét thi đua đối với Phó Hiệu trưởng

Phòng Truyền thống

Thành phần triệu tập:

1. Tập thể lãnh đạo trường: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;

2. Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thành niên, Trưởng đơn vị.

Thư ký cuộc họp: đ/c Bửu Châu

10h15 Họp đánh giá xếp loại, bình xét thi đua đối với Chủ tịch HĐT và Hiệu trưởng

Phòng Truyền thống

Thành phần triệu tập:

1. Hội đồng trường;

2. Đại diện: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Thư ký cuộc họp: đ/c Bửu Châu

11h00 đến 16h00 Tổng hợp hồ sơ và kết quả đánh giá xếp loại, bình xét thi đua  Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng)
16h30 Báo cáo hồ sơ đánh giá xếp loại, bình xét thi đua và trình đề nghị xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021 – 2022 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng)

Trước 17h00

Triển khai thông báo rà soát số lượng vị trí việc làm và khối lượng  công việc tương ứng với vị trí việc làm đến tháng 8 năm 2022

Mail

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư)

Thứ Sáu

12/08/2022

08h30 Sinh hoạt chuyên đề năm 2022 (đợt 1) Hội trường A

Đảng viên chi bộ Lý luận

Khách mời: đại diện Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ

08h30 Tham dự hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 ngành giáo dục UBND TP. HCM Theo Thư mời

 

 

 

 

14h00 – 17h00

- Tổng hợp hồ sơ, kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022;

- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

 

Hiệu trưởng;

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 17h00 Hạn cuối nộp đăng kí nhu cầu trang bị công cụ dụng cụ năm học 2022 – 2023

Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Thanh Trung)

Trưởng đơn vị
 

 

 

 

Thứ Bảy

13/08/2022

08h30 Hội nghị góp ý sửa đổi Nghị định 99/2019/NĐ-CP Đại học Kinh tế TP.HCM

Theo phân công

15h00

Họp bình xét thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022

Phòng Truyền thống

Hội đồng thi đua – khen thưởng năm học 2021 – 2022;

Thực hiện báo cáo: đồng chí Hoàng Tùng;

Thư kí HĐ: đồng chí Thanh Trung.

Chủ Nhật

14/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết