LỊCH CÔNG TÁC Tuần 49 (Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
07/08/2023
  Phối hợp TVGS thúc đẩy Nhà thầu hoàn thiện các nội dung còn tồn động theo biên bản ghi nhận   Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
  Báo cáo tình hình hoạt động hồ bơi; dụng cụ cứu hộ, giảng dạy; lên kế hoạch hoạt động sắp tới Hiệu trưởng Đồng chí Tuấn An
  Tiếp tục làm việc trung tâm KĐCL Đại học Vinh   Đồng chí Minh Huân
  Các đơn vị tiếp tục triển khai công tác đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua   Các đơn vị
08h00 Hưởng ứng Lễ phát động hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2023 Hội trường Thành Đoàn Đồng chí: Tuấn An
08h30 Họp triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm học 2022 – 2023 – Đơn vị khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Văn phòng khoa LLCT & NVSP Viên chức khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm
09h00 Họp triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm học 2022 – 2023 – Đơn vị Ban quản lý Ký túc xá – Thư viện Thư viện Viên chức Ban quản lý Ký túc xá – Thư viện
14h00 Họp triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm học 2022 – 2023 – Đơn vị phòng Đào tạo – Khảo thí Phòng họp 1 (Lầu 2) Viên chức phòng Đào tạo – Khảo thí và đại diện cấp ủy đảng chi bộ Bóng – Đào tạo
15h00 Họp triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm học 2022 – 2023 – Đơn vị phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng Văn phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng Viên chức phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng, đại diện chi ủy Hành chính, đại diện tổ công đoàn Hành chính
15h00 Họp triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm học 2022 – 2023 – Đơn vị phòng Kế hoạch – Tài chính Văn phòng Kế hoạch – Tài chính Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính, tổ trưởng tổ công đoàn Hành chính, đại diện chi ủy chi bộ Hành chính, chi bộ Lý luận
  Rà soát chuẩn bị CSVC cho năm học mới tại Cơ sở 636 Nguyễn Trãi và Cơ sở mới – Nhà Bè   Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Anh Thư chủ trì)

Thứ Ba

08/08/2023
       
10h15 Họp chi bộ Sinh viên Văn phòng Đoàn – Hội

Đảng viên chi bộ Sinh viên

15h30  Họp triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm học 2022 – 2023  – Đơn vị phòng TC-HC Phòng họp 1 Viên chức phòng TC-HC, đại diện chi ủy Hành chính, đại diện tổ công đoàn Hành chính
       
Thứ Tư
09/08/2023
08h00 Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Loan Phòng Truyền thống (Lầu 4) Theo Quyết định số 580/QĐ-ĐHSPTDTT 02/8/2023 và quý thầy/cô có học vị tiến sĩ thuộc Trường
10h30 Họp triển khai đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua năm học 2022 – 2023 – Đơn vị khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo quốc tế Văn phòng khoa Đào tạo SĐH-ĐTQT Viên chức khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo quốc tế, đại diện chi ủy Bóng – Đào tạo, Lý luận chính trị, đại diện tổ công đoàn Bóng – Đào tạo
14h00 Làm việc với Đại học Trà Vinh Trà Vinh

Đồng chí Quang Vinh

Trước 17h00 Tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại các đơn vị   Phòng TC-HC (đồng chí Hoàng Tùng)
Thứ Năm
10/08/2023
  Lịch nghỉ mát của Công đoàn trường tổ chức   Công đoàn viên 
08h00 Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực giáo dục Huế Theo QĐ cử đi

14h00

Phiên họp Định hướng báo cáo đánh giá tổng kết giáo dục thể chất theo Nghị quyết 29/NQ-TW Hà Nội  Theo QĐ cử đi
Trước 16h00 Báo cáo tuần thứ nhất về rà soát công tác đào tạo Hiệu trưởng Quản lý: phòng ĐT-KT, khoa ĐTSĐH-ĐTQT
Thứ Sáu
11/08/2023
  Báo cáo tình hình CSM-Nhà Bè Hiệu trưởng Đồng chí Xuân Vũ
08h00

Toạ đàm, tập huấn công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và lấy ý kiến đưa nội dung Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo

Đà Lạt Theo QĐ cử đi
   

 

 
   

 

 

Thứ Bảy

12/08/2023
       
     

 

Chủ Nhật

13/08/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết