LỊCH CÔNG TÁC Tuần 48 (Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 06/08/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
31/07/2023
  Phối hợp TVGS thúc đẩy Nhà thầu hoàn thiện các nội dung còn tồn động theo biên bản ghi nhận   Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
  Báo cáo tình hình hoạt động hồ bơi; dụng cụ cứu hộ, giảng dạy; lên kế hoạch hoạt động sắp tới   Đồng chí Tuấn An
  Liên hệ trung tâm KĐCL Đại học Vinh   Đồng chí Minh Huân
  Báo cáo Công văn số 3753/BGDĐT-KHTC về việc chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi Theo yêu cầu công văn Phòng Kế hoạch – Tài chính 
08h30 Tọa đàm dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học ĐHSPKT, 01 Võ Văn Ngân, Thủ Đức Đồng chí Anh Thư
08h30 Dồn túi, đánh phách tuyển sinh đại học khóa 07 hình thức vừa làm vừa học năm 2023 Phòng họp 1 Ban làm phách; TT
08h30 Nhập liệu và xây dựng thang điểm tuyển sinh đại học khóa 07 hình thức vừa làm vừa học năm 2023   Ban nhập liệu và xây dựng thang điểm
13h30 Họp về công tác cán bộ  Phòng họp 2 - Phòng Tổ chức – Hành chính: các đồng chí: Hoàng Tùng, Bửu Châu; - - Khoa Điền kinh – Bơi lặn: các đồng chí: Phước Thật, Phương Trang
15h30 Họp triển khai Kế hoạch đánh giá, xếp loại và Kế hoạch tổ chức HN VC&NLĐ Phòng Truyền thống (lầu 4) Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Trưởng ban nữ công, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, quản lý đơn vị;
Đ/c Hoàng Tùng thực hiện báo cáo triển khai các nội dung;
Thư ký: các đồng chí: Bửu Châu, Văn Sanh

Thứ Ba

01/08/2023
08h00 Chấm thi tuyển sinh đại học khóa 07 hình thức vừa làm vừa học năm 2023 Phòng máy Ban chấm thi; Thanh tra
08h00 Họp triển khai công tác đánh giá xếp loại đơn vị Khoa Điền kinh - Bơi lặn Trực tuyến

Viên chức Khoa Điền kinh - Bơi lặn

Trước 11h00 Báo cáo công văn số 3626/BGDĐT-TCCB về công tác cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức - Hành chính
       
Thứ Tư
02/08/2023
08h00 Thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 -  2031 Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo yêu cầu của Giấy triệu tập
       
14h00 Tập huấn sử dụng Website thử nghiệm Hội trường A

Theo Quyết định thành lập Ban Biên tập và Cộng tác viên

(Lưu ý: Thành viên được triệu tập chuẩn bị bài tin và laptop để thực hành)
       
Thứ Năm
03/08/2023
  Báo cáo tình hình CSM – Nhà Bè Hiệu trưởng Đồng chí Xuân Vũ
10h00 Họp rà soát về công tác đào tạo Phòng họp 1 CTHĐT, BGH, quản lý P.ĐT-KT, quản lý K. SĐH-HTQT, các đồng chí: Minh Huân, Anh Thư, Tố Quyên

13h30

Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và bình xét danh hiệu thi đua – Đơn vị khoa Đại cương – Y sinh Văn phòng khoa Đại cương – Y sinh Viên chức khoa Đại cương – Y sinh
15h30 Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ Tốt nghiệp  Hiệu trưởng Phòng Đào tạo
Thứ Sáu
04/08/2023
  Công bố và cập nhật điểm thi môn Năng khiếu TDTT tuyển sinh đại học khóa 07 hình thức vừa làm vừa học năm 2023 lên trang thông tin điện tử của Trường Trang thông tin điện tử của Trường Ban thư ký và thầy Nguyễn Bảo Thư
08h00 Họp đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua – khen thưởng năm học 2022-2023 – Đơn vị khoa Điền kinh – Bơi lặn Văn phòng khoa Điền kinh – Bơi lặn Viên chức khoa Điền kinh – Bơi lặn

08h30

Lễ kết nạp đảng viên và Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ Lý luận

Hội Trường A

Đảng viên Chi bộ Lý luận

Đảng viên mới

Khách mời
09h00

Họp đánh giá, xếp loại và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 – Đơn vị khoa Thể dục – Võ thuật

Văn phòng khoa Thể dục – Võ thuật  Viên chức khoa Thể Dục – Võ thuật
09h30 Họp hội đồng xét công nhận sáng kiến; công nhận phạm vi ảnh hưởng hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

Link Trực tuyến

Theo Quyết định
14h00 Họp chi bộ Điền kinh – Thể dục định kỳ tháng 8/2023

Phòng họp 1

(Lầu 2) 
Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục

Thứ Bảy

05/08/2023
       
     

 

Chủ Nhật

06/08/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết