LỊCH CÔNG TÁC Tuần 47 (Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 31/07/2022) - Cập nhật ngày 28/07/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
25/07/2022

 

Hội đồng thẩm định đề tài cấp trường

ĐH Mở TPHCM

Theo thư mời

 

Nhận hồ sơ xét tuyển - kỳ tuyển sinh đại học chính quy 2022

Văn phòng Đào tạo

Ban Thư ký

   

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

26/07/2022

08h30

Kiểm tra công trường

Công trường

Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Trương Phùng

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
27/07/2022

  Triển khai công tác quý III - đơn vị phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính

   

 

 

       

 

 

 

 

Thứ Năm
28/07/2022

 

Chuẩn bị báo cáo nội dung họp rút kinh nghiệm công tác thu chi thường xuyên theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước

 

Các đồng chí: quản lí phòng Tài vụ, Kế toán trưởng; Trưởng phòng TCHC

   

 

 

       

 

 

 

 

Thứ Sáu

29/07/2022

 

 

 

 

Trước 11h00

Trình dự thảo kế hoạch đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 và các biểu mẫu liên quan

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng)

   

 

 
 

 

 

 

Thứ Bảy

30/07/2022

     

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

31/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết