LỊCH CÔNG TÁC Tuần 46 (Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 24/07/2022) - Cập nhật ngày 19/07/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
18/07/2022

 

Kiểm toán Nhà nước làm việc (tiếp tục)

Phòng Truyền thống

Đoàn Kiểm toán Nhà nước;

Phòng Tài vụ và các đơn vị, cá nhân liên quan

08h00

Dồn túi đánh phách môn Năng khiếu Thể dục Thể thao – Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy khóa 17 năm 2022

Giảng đường 9

Ban Thư ký

08h30 Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 – Khoa Bóng

Văn phòng

khoa Bóng

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Bóng – Đào tạo, tổ trưởng tổ công đoàn khoa Bóng, viên chức khoa Bóng.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường

09h30

Họp triển khai Kế hoạch công tác Quý III/2022 khoa Thể dục

Văn phòng

khoa Thể dục;

 Trực tuyến

Viên chức khoa Thể dục

Thứ Ba

19/07/2022

08h00 

Chấm thi môn Năng khiếu Thể dục Thể thao – Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy khóa 17 năm 2022

 

Phòng máy

Ban Chấm thi

09h00 Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 – Phòng Tài vụ Phòng họp số 2

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Hành chính, tổ trưởng tổ công đoàn  Tài vụ - Thư viện - TT KĐCL, viên chức phòng Tài vụ.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường

13h30

Kiểm tra công trường

Công trường

Các đồng chí: Đăng Bình, Trương Phùng, Xuân Vũ và các đơn vị liên quan

15h00 Hội đồng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển – Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy khóa 17 năm 2022 Giảng đường 9 Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký, đ/c Tín.

Trước 17h00

Hạn cuối nộp hồ sơ đăng kí đào tạo, bồi dưỡng các khoá học đối với viên chức quản lý

Phòng Tổ chức – Hành chính (Hồ.Đ.Hoàng Hà)

Viên chức quản lý 

Thứ Tư
20/07/2022

  Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển - phương thức tuyển thẳng vào hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo yêu cầu Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban Thư ký

(Đồng chí Yến Thu)

  Nhập điểm thi môn Năng khiếu Thể dục Thể thao – Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy khóa 17 năm 2022

Phòng Đào tạo

Ban Thư ký

 (Đồng chí Bảo Thư)

  Báo cáo CV2246 về việc Thu hồi tạm ứng

Theo yêu cầu

Công văn

Đồng chí Đăng Bình 

08h30 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM Theo Giấy mời
08h30

Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 – Khoa Điền Kinh

Văn phòng

khoa Điền kinh

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Điền kinh – Thể dục, tổ trưởng tổ công đoàn khoa Điền kinh, viên chức khoa Điền kinh.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường

08h30 Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 – Khoa LLCT&NVSP Văn phòng khoa LLCT&NVSP

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Lý luận, tổ trưởng tổ công đoàn khoa LLCT&NVSP, viên chức khoa LLCT&NVSP.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường
14h00 Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030 -Khoa Thể dục Văn phòng khoa Thể dục

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị viên chức và người lao động: Chi ủy chi bộ Điền kinh – Thể dục, Tổ trưởng tổ công đoàn Thể dục, viên chức khoa Thể dục.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (Theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị  (Theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường

14h00 Tổ chức các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025-2030 – Khoa Khoa học cơ bản Giảng đường 9

Thành phần triệu tập:

1. Hội nghị Viên chức và người lao động: Chi uỷ chi bộ Lý luận, tổ trưởng tổ công đoàn khoa Khoa học cơ bản, viên chức khoa Khoa học cơ bản.

2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng (theo quy định).

3. Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị (theo quy định).

Thành phần tham dự: đại diện Tập thể lãnh đạo Trường

16h00

Họp công tác chuẩn bị các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030

Giảng đường 9

Ban Tổ chức và Trưởng các ban giúp việc

Thứ Năm
21/07/2022

Trước11h00

Hạn cuối các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thực hiện công tác quy hoạch tại đơn vị

Văn phòng Tổ chức – Hành chính

(đồng chí N.L.T.B.Châu)

Tập thể lãnh đạo đơn vị

Trước 14h00

Hoàn thành công tác tổng hợp kết quả danh sách đề nghị phê duyệt kết quả thực hiện công tác quy hoạch tại đơn vị (1);

Triển khai hồ sơ đánh giá nguồn cán bộ và cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kiến đề nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trường (2);

Trình (1) và (2) lên Hiệu trưởng và Đảng uỷ

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

16h00

Bước 5. Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về việc thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030

Bước 2. Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về việc thực hiện quy trình thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý (thành phần triệu tập theo quy định tại Kế hoạch số 32/KH-ĐHSPTDTT)

Giảng đường 9

Thành phần triệu tập: Tập thể lãnh đạo Trường: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Thành phần báo cáo về việc tổng hợp kết quả thực hiện tại đơn vị: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Thư kí: N.L.T.B.Châu

  Báo cáo Công văn số 2933/BGDĐT-GDCTHSSV về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Dự án  

Theo yêu cầu

công văn

Phòng CTSV

Trước 17h00 Công bố điểm thi Năng khiếu Thể dục Thể thao – Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy khóa 17 năm 2022 và cập nhật vào hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo yêu cầu công tác Ban Thư ký

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/07/2022

08h00

Báo cáo tại Hội nghị triển khai Chương trình Sức khỏe học đường và Tập huấn thực hiện bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên

Đại học Quy Nhơn

Theo Thư mời

08h00

Bước 2.Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (thực hiện công tác quy hoạch cấp Trường)

Hội trường A

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Thư ký: N.L.T.B.Châu

08h30

Bước 3.Hội nghị Cán bộ chủ chốt Trường (thực hiện công tác quy hoạch cấp Trường)

Hội trường A

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng và phó trưởng đơn vị; Bí thư + Phó Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính và tương đương.

Thư ký: N.L.T.B.Châu

10h00 Bước 4.Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng (thực hiện công tác quy hoạch cấp Trường) Hội trường A

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng đơn vị.

Thư kí: N.L.T.B.Châu

11h00 Bước 5.Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (thực hiện công tác quy hoạch cấp Trường) Hội trường A

Thành phần triệu tập: (như Bước 2).

Thư ký: N.L.T.B.Châu

14h30 Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Khóa 4

- Giảng đường 9,

- Phòng số 4 (Khu Thao đường)

Theo Quyết định
 

Tổng hợp kết quả các hội nghị thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2025 – 2030;

Thông báo thực hiện hồ sơ đến danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch;

Triển khai công văn đề nghị địa phương nhận xét, đánh giá cán bộ/viên chức để hoàn thiện hồ sơ đề nghị quy hoạch (kèm mẫu)

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính và các cá nhân liên quan

Thứ Bảy

23/07/2022

     

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết