LỊCH CÔNG TÁC Tuần 45 (Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
10/07/2023
  Phối hợp TVGS thúc đẩy Nhà thầu hoàn thiện các nội dung còn tồn đọng theo biên bản ghi nhận   Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
  Báo cáo tình hình hoạt động hồ bơi; dụng cụ cứu hộ, giảng dạy; lên kế hoạch hoạt động sắp tới   Đồng chí Tuấn An
  Liên lạc Sở TNMT xin lịch làm việc   Các đồng chí: Kế Bình, Xuân Vũ
09h30 Họp Đảng ủy: Chuẩn bị công tác sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 Phòng họp 1 Đảng ủy viên
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 3266/BGDĐT-KHTC về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 Theo yêu cầu công văn Phòng Kế hoạch – Tài chính
15h00 Họp giao ban (DỜI LỊCH) Phòng họp 1

CTHĐT, BGH, Quản lý các đơn vị, Kế toán trưởng

Thứ Ba

11/07/2023
08h00 Công tác tuyển sinh ĐH năm 2023: Chấm thi tại phòng máy tính Phòng máy Ban Thư ký, Ban Chấm thi trên máy và Thanh tra
09h00 Làm việc với TVTK, TVGS, TV QLDA Phòng họp 1 Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình và đại diện TVTK, TVGS, TVQLDA
10h15 Họp chi bộ Sinh viên Văn phòng Đoàn – Hội Đảng viên chi bộ Sinh viên
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 3125/BGDĐT-KHCNMT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo yêu cầu công văn Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế 
15h30 Họp với nhà thầu, TVGS về điều chỉnh dự án và các việc còn lại Phòng họp 1 Các đồng chí: Vĩnh Huy, Kế Bình, Anh Thư, Minh Huân, Xuân Vũ, Đăng Bình và các đơn vị khách mời dự họp
Thứ Tư
12/07/2023
09h30 Họp giao ban Phòng họp 1 CTHĐT, BGH, Quản lý các đơn vị, Kế toán trưởng
       
       
       
Thứ Năm
13/07/2023
07h30 Hội nghị giữa nhiệm kỳ và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của BCH Đảng ủy khối ĐH,CĐ TP.HCM ĐH Ngân hàng 36 Tôn Thất Đạm Q1 Các đồng chí: Vĩnh Huy, Kế Bình 
08h00 Họp Hội đồng chấm chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho NCS Nguyễn Đỗ Minh Sơn Phòng họp 1 Hội đồng (theo QĐ số 506/QĐ-ĐHSPTDTT 04/7/2023)
Trước 15h30 Trình ban hành Kế hoạch đánh giá, xếp loại; thi đua, khen thưởng năm học 2022 – 2023 và triển khai thông báo, nội dung liên quan

Hiệu trưởng

Đồng chí Hoàng Tùng
Trước 15h30

Trình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024 và triển khai thông báo, nội dung liên quan

Hiệu trưởng

Đồng chí Hoàng Tùng
Thứ Sáu
14/07/2023
  Báo cáo tình hình CSM-Nhà Bè Hiệu trưởng Đồng chí Xuân Vũ
14h00 Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn lần thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (mở rộng), Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu  nhi thành phố Hồ Chí Minh 06 tháng đầu năm 2023 Hội trường UBND quận 10 Đồng chí Tuấn An
Trước 15h00 Phản hồi danh sách các cá nhân đủ điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên quý 3 năm 2023

Phòng Văn thư và qua Email

(Đ/c Hoàng Hà – hahdh@upes.edu.vn)
Quản lý các đơn vị thuộc Trường
Trước 17h00

- Công bố và cập nhật điểm thi môn Năng khiếu TDTT lên trang thông tin điện tử của Trường

- Cập nhật điểm thi môn Năng khiếu TDTT lên trang Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trang thông tin điện tử của Trường

- Trang Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban Thư ký, đồng chí Bảo Thư

Thứ Bảy

15/07/2023
       
       

Chủ Nhật

16/07/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết