LỊCH CÔNG TÁC Tuần 44 (Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023) - Cập nhật ngày 05/07/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
03/7/2023
  Rà soát và triển khai hợp đồng QLDA   Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ 
  Phối hợp TVGS thúc đẩy Nhà thầu hoàn thiện các nội dung còn tồn đọng để tạm nhận bàn giao   Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Tuấn An
  Báo cáo tình hình nước hồ bơi; các kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động tình nguyện MHX về việc tổ chức giảng dạy kĩ năng bơi, phòng chống cứu đuối cho trẻ tại địa phương, dụng cụ giảng dạy, cách thức tổ chức lớp… Văn phòng Hiệu trưởng Các đồng chí: Tuấn An, Thanh Trung
  Chiến dịch mùa hè xanh năm 2023 Các mặt trận Chiến sĩ mùa hè xanh
Trước 08h00 Trình ban hành QĐ công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khoá được Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2023 – đợt 1 thông qua Hiệu trưởng (thông qua Phòng TC-HC) Phòng Đào tạo – Khảo thí (đồng chí Hữu Phúc)
  Rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển sinh (CSVC, Danh sách phòng thi, danh sách ảnh, biên bản, giấy thi…); Giấy báo xét tuyển VLVH (Đồng chí Hoàng Tùng)   HĐTS & Các ban
  Rà soát chuẩn bị chỗ ở nội trú (Ký túc xá) cho thí sinh có nhu cầu đăng ký ở   Ban Quản lý KTX-TV (đồng chí Thuỳ Dương chủ trì)
  Chuẩn bị cho công tác họp giao ban (bổ sung lịch công tác khi xác định được thời gian tổ chức họp)   Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Anh Thư)
14h30 Họp xét tuyển thẳng Phòng họp 1 HĐTS & Ban thư ký; Thanh tra
Trước 15h30 Triển khai Công văn số 3131/BGDĐT-VP về tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa khô và năm 2023 Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí Bửu Châu)
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số  2986/BGDĐT-CSVC về xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp Theo yêu cầu công văn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

(đồng chí Minh Huân)

Thứ Ba

04/7/2023
09h30 Hội đồng thẩm định đề thi năng khiếu thể dục thể thao ngành giáo dục thể chất trình độ đai học Phòng họp 1 Theo quyết định số 03/QĐ-HĐTS ngày 28/06/2023
10h30 Xét Điểm rèn luyện Học kì 2, năm học 2022-2023 Phòng họp 1 Hội đồng xét điểm rèn luyện
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 3152/BGDĐT-KHTC về xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 Theo yêu cầu công văn Phòng Kế hoạch – Tài chính (đồng chí: Minh Huân)
  Rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển sinh    HĐTS & Các ban
16h00 Hội đồng xét điều kiện tiêu chuẩn nâng bậc lương quý 2 năm 2023 Phòng họp 1, link trực tuyến Hội đồng lương
Thứ Tư
05/7/2023
  Công bố và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng lên hệ thống   Ban thư ký
  Bố trí hướng dẫn cho thí sinh có nhu cầu ở ktx   Ban QL KTX & Đoàn thanh niên
09h30 Họp HĐTS & trưởng, phó các ban Phòng họp 1 HĐTS & trưởng, phó các ban
       
Thứ Năm
06/7/2023
10h00 Họp cán bộ điều hành Phòng họp 1 Chủ tịch, phó CT, Ủy viên TT của HĐTS, Cán bộ điều hành
11h00 Kiểm tra các công tác chuẩn bị thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực tổ chức…   Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thư kí, Phó trưởng ban thường trực ban CSVC, Trưởng đoàn Thanh tra kỳ thi TS
       
16h00 Sinh hoạt định kỳ tháng 7 – Chi bộ Hành chính Phòng họp 1 Đảng viên chi bộ Hành chính
Thứ Sáu
07/7/2023
  Báo cáo tình hình CSM Hiệu trưởng Đc Xuân Vũ
06h45 Họp HĐTS & Cán bộ điều hành Hội trường A HĐTS & Cán bộ điều hành
07h00 Họp HĐTS & các ban Hội trường A Họp HĐTS, trưởng, phó các ban và cán bộ coi thi
07h00 Làm thủ tục thi năng khiếu TDTT từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 06 Sân 01 Cán bộ điều hành, Thí sinh từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 06
08h30 Làm thủ tục thi năng khiếu TDTT từ phòng thi số 07 đến phòng thi số 12 Sân 01 Cán bộ điều hành, Thí sinh từ phòng thi số 07 đến phòng thi số 12
12h45 Họp HĐTS & Cán bộ điều hành Hội trường A HĐTS & Cán bộ điều hành
13h00 Họp HĐTS & các ban Hội trường A Họp HĐTS, trưởng, phó các ban và cán bộ coi thi
13h00 Làm thủ tục thi năng khiếu TDTT từ phòng thi số 13 đến phòng thi số 18 Sân 01 Cán bộ điều hành, Thí sinh từ phòng thi số 13 đến phòng thi số 18
14h30 Làm thủ tục thi năng khiếu TDTT từ phòng thi số 19 đến phòng thi số 24 Sân 01 Cán bộ điều hành, Thí sinh từ phòng thi số 19 đến phòng thi số 24

Thứ Bảy

08/7/2023
06h45 Họp HĐTS & Cán bộ điều hành Hội trường A HĐTS & Cán bộ điều hành
07h00 Họp HĐTS & các ban Hội trường A Họp HĐTS, trưởng, phó các ban và cán bộ coi thi
07h00 Làm thủ tục thi năng khiếu TDTT từ phòng thi số 25 đến phòng thi số 30 Sân 01 Cán bộ điều hành, Thí sinh từ phòng thi số 25 đến phòng thi số 30
08h30 Làm thủ tục thi năng khiếu TDTT từ phòng thi số 31 đến phòng thi số 36 Sân 01 Cán bộ điều hành, Thí sinh từ phòng thi số 31 đến phòng thi số 36
12h45 Họp HĐTS & Cán bộ điều hành Hội trường A HĐTS & Cán bộ điều hành
13h00 Họp HĐTS & các ban Hội trường A Họp HĐTS, trưởng, phó các ban và cán bộ coi thi
13h00 Làm thủ tục thi năng khiếu TDTT từ phòng thi số 37 đến phòng thi số 43 Sân 01 Cán bộ điều hành, Thí sinh từ phòng thi số 37 đến phòng thi số 43

Chủ Nhật

09/7/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết