LỊCH CÔNG TÁC Tuần 43 (Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022) - cập nhật ngày 29/06/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
27/06/2022

 

Báo cáo Công văn số 445/CSVS-PCSVC về việc báo cáo các dự án đang triển khai gặp vướng mắc

Theo yêu cầu công văn

P.Tài vụ

 

Báo cáo Công văn số 2460/BGDĐT-KHTC về việc rà soát, đẩy nhanh tirsn độ giải ngân các nguồn kinh phí năm 2022

Theo yêu cầu công văn

P.Tài vụ

  Báo cáo Công văn số 2463/BGDĐT-KHTC về việc xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023 - 2025 Theo yêu cầu công văn P.Tài vụ
15h30 Hội nghị Hội đồng trường  Phòng Truyền thống

Chủ trì: Chủ tịch HĐT;

Thành phần: Hội đồng trường

Trước 16h00

Gửi công văn báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Theo yêu cầu công tác 

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đồng chí Anh Thư)

Thứ Ba

28/06/2022

 

- Căn cứ nội dung của Hội nghị tập huấn công tác quy hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 21 tháng 6 năm 2022 về Thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ kế tiếp;

- Dời lịch triển khai thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi ban hành mới Kế hoạch và các Thông báo liên quan

 

Đảng uỷ;

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Anh Thư)

       

16h00

Họp xét nâng lương quý II/2022

Link Trực tuyến

Hội đồng lương

 

 

 

 

Thứ Tư
29/06/2022

09h00 Kiểm tra công trường Công trường

Các đồng chí: Đăng Bình, Trương Phùng, Xuân Vũ

09h00

Họp xét đánh giá xếp loại viên chức

quý II/2022 – đơn vị khoa Bóng

Văn phòng

khoa Bóng

Các đồng chí: Huy Cường, Minh Chí, Lý Hùng

  Báo cáo Công văn số 2115/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống ma túy năm 2022 Theo yêu cầu công văn P.CTSV
09h30 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy viên
14h00 HN triển khai luật bảo vệ bí mật Nhà nước 215 Điện Biên Phủ, F15, Q Bình Thạnh Các đồng chí: Kế Bình, Đắc Thịnh, Tuấn An, Minh Huân
14h00-15h00 Hội đồng nghiệm thu giáo trình Tin học Phòng số 3 Theo Quyết định
15h00 – 16h00 Hội đồng nghiệm thu sách tham khảo Giải phẫu học cơ thể Phòng số 3 Theo Quyết định

15h30

Họp Báo cáo tình hình dự án

Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các đồng chí: Minh Huân, Anh Thư, Hoàng Tùng; các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình thực hiện báo cáo

Thứ Năm
30/06/2022

 

Báo cáo Công văn số 131/BGDĐT-TCCB về việc rà soát xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng các năm

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

(đồng chí Anh Thư)

08h00

LỄ KHAI GIẢNG LỚP NHÂN VIÊN TRỰC HỒ, CỨU HỘ KHÓA IV VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN DẠY BƠI BAN ĐẦU KHÓA III NĂM 2022

Hội trường A

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các đồng chí: Minh Huân, Hoàng Tùng, Phước Thật, Diễm Thuý, Khánh Hùng, Vân Anh

09h30 Họp Hội đồng tuyển sinh, thông qua Đề án tuyển sinh, Quy chế thi năng khiếu và các nội dung liên quan Phòng Truyền thống Hội đồng tuyển sinh
15h30 Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ kế tiếp Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/07/2022

 

 

 

 

10h00

Trình:

- Báo cáo CV2246: Thu hồi tạm ứng

- Báo cáo CV2460: Rà soát giải ngân kinh phí 2022

- Báo cáo CV445: Vướng mắc dự án
Hiệu trưởng

Các đồng chí: Minh Huân, Đăng Bình, Xuân Vũ

   

 

 

     

 

Thứ Bảy

02/07/2022

     

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

03/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết