LỊCH CÔNG TÁC Tuần 43 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020) (Cập nhật 23/6/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
22/6/2020
09:00 Họp công tác hệ thống đào tạo trực tuyến dosports.online Phòng Truyền thống Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Tổ thường trực công tác giảng dạy trực tuyến
10:30 Họp Nhóm công tác chuyên trách kiểm định chất lượng Phòng Truyền thống Thành viên Nhóm 7 theo Quyết định
       
       

Thứ Ba

23/6/2020
       
09:00 Họp công tác đào tạo liên kết Phòng Truyền thống

+ Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; các đồng chí: Minh Huân, Bảo Thư, Hoàng Tùng, Tố Quyên

+ Đ/c Quang Vinh tổng hợp báo cáo tình hình liên kết và đề xuất phương án.

       
       
Thứ Tư
24/6/2020
07:00 Tiền trạm chiến dịch Mùa hè xanh 2020

Xã Nhơn Đức - Huyện Nhà Bè

Xã Phước Trung - Tỉnh Tiền Giang

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên
08:00 Họp Khoa Điền kinh Văn phòng Khoa Điền kinh CBVC Khoa Điền kinh
09:00 Họp rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo BGD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo Thư triệu tập
       
Thứ Năm
25/6/2020
08:00 Tập huấn bồi dưỡng "Tự chủ đại học trong thực hiện luật giáo dục đại học sửa đổi" và "Kỹ năng truyền thông tuyển sinh và quảng bá thương hiệu trong bối cảnh tự chủ đại học" Hà Nội Theo Quyết định
       
       
17:30 Học tập 6 bài Lý luận chính trị Thao đường Báo cáo viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Sinh viên Khoá ĐH14 & CĐ44

Thứ Sáu
26/6/2020

       
09:00 Họp nhóm công tác chuyên trách Phòng Truyền thống Nhóm 1 theo Quyết định
15:00 Họp xét sinh viên 5 tốt Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       

Thứ Bảy

27/6/2020
07:00

Thực hiện công trình thanh niên

Tại trường Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các Chi đoàn
07:30

Hội thảo Đề tài cấp quốc gia.

Chủ đề: "Đánh giá thực trạng và kết quả, tác động của các giải pháp, chính sách thích ứng đối với người khuyết tật trong hoạt động TDTT từ năm 2011 đến nay”
Phòng Truyền thống Mời toàn thể CBVC tham dự

Chủ Nhật

28/6/2020
06:30 Ngày Chủ Nhật xanh Tại trường Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các Chi đoàn
       
Tin Tức
Liên Kết