LỊCH CÔNG TÁC Tuần 42 (Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022) (Cập nhật 24/6/2022)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
20/06/2022

08h30

Tọa đàm xây dựng chuẩn CSGDĐH

ĐH Y Dược TPHCM

Đồng chí Tố Quyên

Trước 10h00

Đảng uỷ góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và 2026 - 2031 

 

E-Mail

Phòng Tổ chức - Hành chính

       

 

 

 

 

Thứ Ba

21/06/2022

08h00

Hội nghị tập huấn công tác quy hoạch cán bộ

Trực tuyến

(đồng chí Minh Thế phụ trách kết nối)

Chủ tịch HĐT, BGH, đồng chí Anh Thư, Bửu Châu

08h00 Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2022, học tập đến hết ngày 25/6/2022 Hội trường A – Học viện cán bộ TPHCM (324 Chu Văn An, Bình Thạnh) Đồng chí: Thuỳ Dương, Tố Quyên, Thanh Trung
13h30 Triển khai quy trình quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 (bước 3)

Phòng

Truyền thống

- Chi ủy,

- Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Tổ trưởng tổ công đoàn khoa KHCB và khoa LLCT&NVSP,

- Đại diện Đảng ủy.
14h30 Triển khai quy trình quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 (bước 4)

Phòng

Truyền thống

- Toàn thể đảng viên chi bộ Lý luận,

- Đại diện Đảng ủy.

Trước 16h00

Ban hành:

 - Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và 2026 – 2031;

 - Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các ban giúp việc cho các Hội nghị thực hiện công tác  quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và 2026 - 2031;

 - Các thông báo liên quan

E-Mail, Văn thư

Đảng uỷ 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
22/06/2022

09h00 Kiểm tra công trường Công trường

Đồng chí: Đăng Bình, Trương Phùng, Xuân Vũ

 

10h00

Họp Ban tổ chức và Trưởng các ban giúp việc của các Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phòng Truyền thống

Ban Tổ chức và Trưởng các ban giúp việc 

 

  Đón tiếp khách mời Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tham dự các Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng   Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Hoàng Tùng phụ trách)
14h00 Kiểm tra công tác Đoàn và phòng trào thanh niên năm học 2021 - 2022   Đồng chí Kế Bình, Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đoàn trường
15h30 Họp Báo cáo tình hình dự án Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các đồng chí: Anh Thư, Minh Huân, Hoàng Tùng. Thực hiện báo cáo: đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình

Trước 16h00

- Hoàn thành nộp hồ sơ cá nhân dự kiến giới thiệu đề nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng theo hướng dẫn của PTCHC;

- Thực hiện báo cáo các cấp về tình hình hồ sơ cá nhân dự kiến giới thiệu đề nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm 

- Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí N.L.T.Bửu Châu)

- Cá nhân dự kiến được giới thiệu

 

- Trưởng phòng TCHC

Thứ Năm
23/06/2022

07h30 - 08h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Thư ký: N.L.T.Bửu Châu
08h00 - 08h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng (thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng đơn vị phòng, ban, khoa.

Thư kí: N.L.T.Bửu Châu
08h30 – 09h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025) Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Thư ký: N.L.T.Bửu Châu

08h30 Tập huấn về nghiệp vụ đầu tư Hà Nội Theo phân công
09h00 – 10h00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt (thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025) Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng và phó trưởng đơn vị phòng, ban, khoa.

Thư ký: N.L.T.Bửu Châu

10h00 – 11h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025) Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Thư ký: N.L.T.Bửu Châu

11h00-12h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025) Hội trường A

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ.

Thư ký: Nguyễn Minh Huân

13h30 Tổng hợp hồ sơ các hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, trình Hiệu trưởng trước 17h30 cùng ngày Hiệu trưởng Thư kí các Hội nghị: đồng chí Bửu Châu và Minh Huân
Trước 15h30 Gửi Thư mời đại diện Ban Cán sự Đảng và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại điện Đảng uỷ Khối ĐH, CĐ TPHCM tham dự các Hội nghị thực hiện quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và 2026 - 2031 Văn thư, Mail Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 16h00

Báo cáo Dự thảo các kế hoạch tổ chức hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Sáu

24/06/2022

 

Tọa đàm trao đổi xây dựng chương trình chuẩn đầu ra ngành giáo dục thể chất trình độ đại học và công tác kiểm định chất lượng

Trường ĐHSP TDTT HN

Đoàn công tác

     

 

Trước 15h30 Gửi hồ sơ đề nghị quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 về Chủ tịch HĐT, chuẩn bị trình Hội nghị Hội đồng trường (thời gian Hội nghị Hội đồng trường dự kiến: 15h30 ngày 27/6/2022)

Chủ tịch Hội đồng Trường

Tập thể lãnh đạo Trường

     

 

Thứ Bảy

25/06/2022

10h00 Họp Ban Tổ chức và Trưởng các ban giúp việc các Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và 2026 - 2031 (DỜI LỊCH) Link Trực tuyến

Ban Tổ chức và Trưởng các ban giúp việc

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết