LỊCH CÔNG TÁC Tuần 42 (Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
19/06/2023

 

-Phối hợp nhà thầu, TVGS rà soát khối lượng đã thi công ở SVĐ

 

Đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình

  -Báo cáo bơm nước vào hồ bơi   Đồng chí Tuấn An
  -Phối hợp TVGS, nhà thầu rà soát, kiểm tra và hoàn thiện các nội dung còn tồn đọng để tạm nhận bàn giao   Đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Tuấn An
  Liên lạc Sở TNMT về tiến độ GPMB tại CSM-Nhà Bè   Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ
07h30 – 17h00 Hội đồng đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – Cao học khóa 11 Theo các hội đồng Theo quyết định và các học viên cao học khóa 11

19h30 

Họp chi đoàn viên chức

 Trực tuyến

Đoàn viên chi đoàn viên chức

Thứ Ba

20/06/2023

09h00

Bàn giao công tác tài chính Công đoàn 

Phòng họp 1 (Lầu 2)

Bí thư Đảng ủy, Ban chấp hành, UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 và các đồng chí Đắc Thịnh, Cát Dung
Trước 11h00

Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch 1053/KH-BGDĐT về việc tổ chức giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2023

Theo yêu cầu công văn Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Trước 11h00

Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong ngành giáo dục

Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng

16h00 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường Văn phòng Đoàn Ban Chấp hành Đoàn trường

Thứ Tư

21/06/2023

08h00

Hội thảo nâng cao chất lượng tạp chí KH TDTT

ĐHTDTT Đà Nẵng

Theo thư mời

       
14h00 Tập huấn công tác vận hành hồ bơi CSM (Lịch dự kiến, đang chờ các bên trả lời cụ thể)   Các đồng chí: Xuân Vũ, Hoàng Tùng, Tuấn An, Khánh Hùng

 

 

 

 

Thứ Năm

22/06/2023

08h00

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023

Phòng truyền thống (Lầu 4)

Đoàn kiểm tra Thành Đoàn, Đại diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn trường và các đồng chí Tấn Giàu, Phùng Xuân

       
       

 

 

 

 

Thứ Sáu

23/06/2023

09h00 Xét công nhận thành khóa học, xét Tốt nghiệp đối với sinh viên đại học các hình thức chính quy, vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học (DỜI LỊCH) Phòng họp 1 (Lầu 2) Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp năm 2023 và Đại diện phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng
Trước 11h00 Báo cáo công văn số 2901/BGDĐT-CSVC  về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 571/KH-BGDĐT ngày 6/4/2023 Theo yêu cầu công văn Các đồng chí Xuân Vũ, Đăng Bình 
Trước 11h00 Báo cáo công văn số 2685/BGDĐT-GDĐH  về việc Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN Theo yêu cầu công văn Phòng Đào tạo (đồng chí: Hữu Phúc, Bảo Thư)
16h00

Báo cáo tình hình CSM-Nhà Bè

Hiệu trưởng

Đồng chí Xuân Vũ

Thứ Bảy

24/06/2023
09h00 Xét công nhận thành khóa học, xét Tốt nghiệp đối với sinh viên đại học các hình thức chính quy, vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học Phòng họp 1 (Lầu 2) Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp năm 2023 và Đại diện phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng
       

Chủ Nhật

25/06/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết