LỊCH CÔNG TÁC Tuần 41 (Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19/06/2022) - Cập nhật ngày 13/06/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
13/06/2022

06h30

Làm việc với trường Quân sự Quân khu 7

Trường Quân sự QK7

Đồng chí Quang Vinh, cố vấn học tập của các lớp ĐH15 và ĐH16

08h30 Sinh hoạt lực lượng hỗ trợ Lễ Khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM (toàn thể SV ĐH 13) Thao đường GV-CVHT ĐH 13 và toàn thể SV ĐH 13

09h00

Họp Đảng ủy về việc góp ý và thông qua các dự thảo:

- Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025;

- Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Phòng Truyền thống

Đảng uỷ

10h30 Họp hướng dẫn triển khai các kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ chi bộ trực thuộc Phòng Truyền thống

Chủ trì: Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ

Thành phần: Các Chi uỷ Chi bộ

Thư kí: Đồng chí Thanh Trung

Trước 11h00 Hoàn thành và trình Video dự án Trường Hiệu trưởng Đồng chí Hoàng Tùng
Từ 13h00 đến 17h00

Các Chi uỷ Chi bộ tổ chức:

- Họp chuẩn bị triển khai các kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ chi bộ trực thuộc: phân công nhiệm vụ tổ chức; dự kiến danh sách giới thiệu quy hoạch; thời gian, thành phần, thư ký hội nghị, biểu mẫu, phiếu... phục vụ hội nghị và các công tác liên quan khác;

- Chi uỷ trình danh sách dự kiến giới thiệu quy hoạch cấp uỷ chi bộ về Đảng uỷ (gửi về đồng chí Bí thư Đảng uỷ TS.Nguyễn Kế Bình);

- Đăng kí bổ sung lịch công tác tiến hành các hội nghị thực hiện quy trình của công tác quy hoạch cấp uỷ chi bộ về phòng Tổ chức – Hành chính

- Các Chi uỷ Chi bộ chủ động về địa điểm và hình thức họp

 

 

- Bí thư Đảng uỷ TS.Nguyễn Kế Binh

- Phòng Tổ chức – Hành chính (Nguyễn Văn Sanh, email: sanhvn@upes.edu.vn)

- Các Chi uỷ Chi bộ

17h30 Họp Đảng uỷ về việc xem xét, thông qua các danh sách dự kiến giới thiệu quy hoạch của các chi uỷ chi bộ trực thuộc; triển khai các danh sách này về các chi uỷ chi bộ trước 19h00 cùng ngày Phòng Truyền thống Đảng uỷ

Trước 15h30

Báo cáo công tác chuẩn bị kí kết hợp tác với đơn vị Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Hiệu trưởng

Đồng chí Anh Thư

Thứ Ba

14/06/2022

 

Trên cơ sở các công tác chuẩn bị và căn cứ danh sách dự kiến giới thiệu quy hoạch của các chi uỷ chi bộ đã được Đảng uỷ xem xét, thông qua, các Chi bộ triển khai tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình của công tác quy hoạch cấp uỷ chi bộ, hoàn thành trước 11h00 ngày 16/6/2022

 

Các chi bộ 

08h00 Họp giao ban công tác Tuyên giáo và Dư luận xã hội quý II năm 2022 Trường Đại học Tài chính - Marketing Đồng chí Tuấn An

15h00

Lễ Kí kết hợp tác với đơn vị Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Giảng đường 9 và Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng

Tham dự:

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, các đồng chí: Minh Huân, Hoàng Tùng, Quang Vinh, Hữu Phúc, Chí Hải, Mỹ Xuân;

- Đoàn công tác Trường Đoàn Lý Tự Trọng- Đại diện Thành đoàn TP.HCM 

 

 

 

 

Thứ Tư
15/06/2022

07h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt (Chi bộ ĐK-TD) Văn phòng Khoa Điền kinh

- Chủ trì: Bí thư Chi bộ

- Thành phần: Đ/c Kế Bình, Chi uỷ CB; Trưởng phó đơn vị: Khoa Điền kinh, Khoa TD, Khoa LLCT-NVSP; Tổ trưởng công đoàn: Điền kinh, Đào tạo, Thể dục

08h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt chi bộ Hành chính

Hội trường A

Chủ trì: Bí thư chi bộ

Tham dự: Chi uỷ Chi bộ Hành chính; Trưởng và Phó trưởng Phòng TCHC; Trưởng và Phó trưởng Phòng Tài vụ; Trưởng Phòng CTSV; Trưởng và Phó trưởng Ban Quản lí KTX – TV; Tổ trưởng tổ công đoàn Hành chính; Tổ trưởng công đoàn Tài vụ - Thư viện – Thanh tra

08h15 Hội nghị Đảng viên (Chi bộ ĐK-TD) Văn phòng Khoa Điền kinh Toàn thể Đảng viên Chi bộ Điền kinh - Thể dục
08h45 Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Hành chính   Hội trường A Đảng viên chi bộ Hành chính

09h00

Kiểm tra công trường

 

Đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Trương Phùng

09h30

Hội nghị đảng viên chi bộ Hành chính

Hội trường A

Đảng viên chi bộ Hành chính

09h45

Sinh hoạt Chi bộ Hành chính định kỳ

Hội trường A Đảng viên chi bộ Hành chính
11h00 Hội nghị Đảng viên chi bộ Sinh viên Phòng Họp 2 Đảng viên chi bộ Sinh viên
15h30 Họp Báo cáo tình hình dự án Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các đồng chí: Minh Huân, Anh Thư, HoàngTùng.

Thực hiện báo cáo: đồng chí Xuân Vũ, Đăng Bình 

 

 

 

 

Thứ Năm
16/06/2022

 

Hỗ trợ P11 tiêm vacxin

Thao đường

 
08h00

 

Kiểm tra công tác Đoàn và Phong Trào Thanh Niên Năm Học 2021 -2022 (DỜI LỊCH)

 

Phòng Truyền thống Đoàn Kiểm tra, thầy Kế Bình, BTV Đoàn Trường,Bí thư chi đoàn CBVC
09h30 Họp công tác chuẩn bị tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình trong công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Phòng Truyền thống

Đảng uỷ

Trước 11h00 Kết thúc các hội nghị thực hiện quy trình trong công tác quy hoạch cấp uỷ chi bộ ở các chi bộ; thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ theo Kế hoạch đến 16h00 ngày 17/6/2022 gửi về đảng viên phụ trách hồ sơ công tác quy hoạch (đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Trung)    

Bí thư Chi bộ

Trước 17h00

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2021

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN và chủ nhiệm đề tài

Thứ Sáu

17/06/2022

 

Hỗ trợ P11 tiêm vacxin

Thao đường

 

08h00 Triển khai quy trình quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 (bước 3) Phòng Truyền thống

- Chi ủy,

- Trưởng khoa, phó trưởng khoa, Tổ trưởng tổ công đoàn khoa KHCB và khoa LLCT&NVSP,

- Đại diện Đảng ủy

08h45 Triển khai quy trình quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 (bước 4) Phòng Truyền thống Toàn thể đảng viên chi bộ Lý luận
09h30 Sinh hoạt chi bộ Lý luận định kỳ tháng 6/2022 Phòng họp 2

Đảng viên chi bộ

Lý luận

16h00 Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ quy hoạch cấp uỷ chi bộ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Trung

Bí thư chi bộ

Từ 16h00 đến 17h00 Thực hiện hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cấp uỷ các cấp trình Đảng uỷ  Bí thư Đảng uỷ

 Đồng chí: Minh Huân, Thanh Trung

Thứ Bảy

18/06/2022

07h30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (lần 1)

Hội trường A

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần: Đảng uỷ

Thư ký: Nguyễn Minh Huân

08h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội trường A

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần: Đảng uỷ; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng; Trưởng đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN

Thư ký: Nguyễn Minh Huân

09h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng Hội trường A

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ

Thành phần: Đảng uỷ; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng; Trưởng đơn vị

Thư ký: Nguyễn Minh Huân

10h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hội trường A

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần: Đảng uỷ

Thư ký: Nguyễn Minh Huân

       

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

19/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết