LỊCH CÔNG TÁC Tuần 40 (Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 12/06/2022) - Cập nhật 08/06/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
06/06/2022

 

 

 

 

       

15h30

Họp Tập thể lãnh đạo thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phòng Truyền thống

Tập thể lãnh đạo Trường

16h00

Họp Đảng ủy thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý thuộc Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phòng Truyền thống

Đảng uỷ

Thứ Ba

07/06/2022

08h00

Sơ kết 01 năm thực hiện kết luận 01; khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”

Bảo tàng HCM số 01 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4

Theo danh sách triệu tập

09h00 Chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm toán Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng,

Quản lý đơn vị: phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng CTSV

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
08/06/2022

09h00

Kiểm tra công trường

 

Đồng chí: Đăng Bình, Trương Phùng, Xuân Vũ

10h00

Họp Ban chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2021

Phòng Truyền thống

Ban chủ nhiệm

     

 

15h30

Họp Báo cáo tình hình dự án

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các đồng chí: Minh Huân, Anh Thư, Hoàng Tùng. Các đồng chí: Xuân Vũ và Đăng Bình báo cáo

Thứ Năm
09/06/2022

 

 

 

 
     

 

14h30 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục định kỳ tháng 6/2022 Phòng Họp 2

Đảng viên

Chi bộ Điền kinh – Thể dục

 

 

 

 

Thứ Sáu

10/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30 Hội thảo khoa học cấp đơn vị - Khoa Khoa học cơ bản

Hội trường A

Giảng viên khoa Khoa học cơ bản, tác giả, giảng viên, viên chức và người lao động có quan tâm

     

 

Thứ Bảy

11/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

12/06/2022

 

 

 

 

13h00

Xuất phát đưa Giảng viên CVHT lên Quân khu 7 bàn giao sinh viên học Giáo dục quốc phòng

Quân khu 7

Đồng chí Quang Vinh chủ trì

 
Tin Tức
Liên Kết