LỊCH CÔNG TÁC Tuần 40 (Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023) - Cập nhật ngày 07/06/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
05/06/2023

 

-Phối hợp nhà thầu, TVGS rà soát khối lượng đã thi công ở SVĐ

 

Đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình

  -Thúc đẩy giảm trừ tạm ứng    Đồng chí Đăng Bình
  -Báo cáo bơm nước vào hồ bơi   Đồng chí Tuấn An
  -Chuẩn bị phương án bảo vệ, vệ sinh, cắt cỏ cho CSM   Phòng TC-HC (đ/c Anh Thư) và Phòng KH-TC (đ/c Minh Huân)
  -Rà soát các nội dung còng tồn động để tạm nhận bàn giao   Đồng chí Xuân Vũ, Tuấn An

 

Rà soát tiến độ công tác ĐGN & triển khai các bước tiếp theo ĐGCT

 

Phòng TTr-ĐBCL (đ/c Tố Quyên), đồng chí Minh Huân

Thứ Ba

06/06/2023

 

Thúc đẩy cấp chỉ tiêu tuyển sinh, báo cáo Hiệu trưởng tình hình trước ngày 09/6/2023

  Đồng chí Quang Vinh
10h00 Báo cáo tình hình triển khai các công việc tiếp theo sau khi làm việc với đoàn công tác Thứ trưởng BGDĐT Văn phòng Hiệu trưởng Đồng chí Xuân Vũ
10h30

Họp chi bộ Sinh viên

Văn phòng Hội sinh viên Chi bộ sinh viên
15h30 Rà soát và báo cáo công tác xây dựng phần mềm quản lý đào tạo Văn phòng Hiệu trưởng Đồng chí: Hữu Phúc, Thái Ngọc

17h00

Họp Ban chấp hành Đoàn trường

Văn phòng Đoàn

Ban chấp hành Đoàn trường

Thứ Tư

07/06/2023

10h00

Xét học bổng học kỳ I năm học 2022 – 2023

Phòng họp 1

Hội đồng xét học bổng

10h00 Họp Ban Tổ chức Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 với cơ sở Nhà Văn hóa Thanh niên Các đồng chí: Thanh Trung, Hoàng Đa
       

 

 

 

 

Thứ Năm

08/06/2023

 

 

 

 

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 2121/BGDĐT-VCSVC về rà soát Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí Văn Sanh) phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính (Đồng chí Đăng Bình) 

15h00 Sinh hoạt chi bộ Bóng – Đào tạo tháng 6 năm 2023 Phòng họp 1 Đảng viên chi bộ Bóng – Đào tạo
16h00 Báo cáo tình hình chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 Hiệu trưởng Đồng chí Quang Vinh 

17h30

Họp triển khai nhiệm vụ đối với chiến sĩ tham gia hoạt động tình nguyện tại nước CHDCND Lào

Phòng Truyền thống Đoàn TNCS HCM TP. HCM

Các đồng chí: Thanh Trung, Hoàng Đa

Thứ Sáu

09/06/2023

07h30 Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng Đoàn năm 2023 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Các đồng chí: Cẩm Thúy, Thị Xuân
08h00 – 11h30 Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 (công tác Đoàn) Trường Đoàn Lý Tự Trọng Các đồng chí: Văn Sanh, Ngọc Như, Đức An
08h30 Sinh hoạt định kỳ và Sinh hoạt chuyên đề Quý II/2023 chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống (Lầu 4) Đảng viên chi bộ Lý luận
08h30 Họp công tác Bảo hiểm xã hội sinh viên Phòng Họp 1

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng

Phòng TCHC (đ/c Hoàng Tùng), Trạm Y tế (đ/c Tuấn Kiệt, Bích Liên), Phòng CTSV-PVCĐ (đ/c Đắc Thịnh), Đoàn Công tác BHXH Quận 5, TP. HCM

10h00 Hành trình tham quan tìm hiểu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ Chùa Tôn Thạnh Ban Chấp hành Hội sinh viên
13h30 Hội thảo khoa học khoa Đại cương – Y sinh Hội trường A

Ban tổ chức;

Báo cáo viên;

Khách mời;

Viên chức khoa Đại cương – Y sinh và viên chức, người lao động có quan tâm
  Tập huấn thử nghiệm các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023 Trường Đại học Nông lâm TP.HCM Các đồng chí: Bảo Thư, Hoàng Tùng
Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 2685/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 các trình độ đào tạo

Theo yêu cầu công văn

Các đồng chí: Bảo Thư và Hoàng Tùng phối hợp rà soát, báo cáo. 

Thứ Bảy

10/06/2023
  Tập huấn thử nghiệm các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023 Trường Đại học Nông lâm TP.HCM Các đồng chí: Bảo Thư, Hoàng Tùng
08h30 Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học  tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030” Điểm cầu trực tuyến do UBND bố trí Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 2493/BGDĐT-VP về việc sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 2222/BGDĐT-KHCNMT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024 Theo yêu cầu công văn Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế tham mưu xây dựng báo cáo, kế hoạch và quy chế hoạt động
Trước 11h00 Báo cáo Công văn 270-CV/BCSĐ về kết quả thi hành Điều lệ Đảng Theo yêu cầu công văn Các đồng chí: Minh Huân, Thanh Trung

Chủ Nhật

11/06/2023
06h30 Lễ ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện mùa hè Đường Phạm Ngọc Thạch Các đồng chí: Tuấn An, Hoàng Đa và các chiến sĩ tình nguyện MHX
       
Tin Tức
Liên Kết