LỊCH CÔNG TÁC Tuần 39 (Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022) - Cập nhật ngày 30/05/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
30/05/2022

08h00

Họp giao ban công tác tuyển sinh 2022

Phòng Truyền thống

Ban Giám hiệu, Quản lý: PĐT, PSĐH&KHCN; đ/c Thanh

09h00 Triển khai Kế hoạch Giáo dục Quốc phòng Thao đường Đ/c Quang Vinh, Đắc Thịnh, GVCVHT ĐH 15 - ĐH16, sinh viên các khóa tham gia học GDQP

10h00

 Công tác thanh tra theo kế hoạch năm học: về công tác lập và quản lý sổ gốc, sổ cấp bản sao văn bằng tại đơn vị phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đoàn Thanh tra và đại diện quản lý phòng Đào tạo

15h30 Công tác thanh tra theo kế hoạch năm học: về công tác lập và quản lý sổ gốc, sổ cấp bản sao văn bằng tại đơn vị phòng SĐH & KHCN Phòng Đào tạo SĐH&KHCN Đoàn Thanh tra và đại diện quản lý phòng Đào tạo SĐH&KHCN

 

 

 

 

Thứ Ba

31/05/2022

09h30

Họp Ban tổ chức và Trưởng các ban giúp việc các Hội nghị nhân sự trong quy trình bổ nhiệm lại theo Kế hoạch số 22/KH-ĐHSPTDTT

Phòng Truyền thống

Ban Tổ chức và Trưởng các giúp việc

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
01/06/2022

09h00

Kiểm tra công trường

Công trường

Các đồng chí: Đăng Bình, Trương Phùng, Xuân Vũ

08h30 – 10h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt (của quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 22/KH-ĐHSPTDTT). Lưu ý: viên chức quản lý (trưởng và phó trưởng đơn vị, trưởng bộ môn chuẩn bị bản tự nhận xét, đánh giá để trình bày trước HN theo hướng dẫn)

Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Triệu tập: Hiệu trưởng, Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, trưởng và phó trưởng đơn vị;

Tham gia: Trưởng bộ môn;

Thư kí: đ/c Bửu Châu
10h00 – 10h30 Hội nghị Tập thể lãnh đạo (của quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 22/KH-ĐHSPTDTT) Hội trường A

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Triệu tập: Hiệu trưởng, Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính;

Thư ký: Đ/c Bửu Châu

10h30 – 11h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (của quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 22/KH-ĐHSPTDTT)

Hội trường A

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Triệu tập: Đảng uỷ;

Thư ký: Đ/c Minh Huân 

15h30 Báo cáo tình hình dự án Hiệu trưởng Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ

 

Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến ngày 03/6/2022 trình Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính, đơn vị, cá nhân có liên quan

Thứ Năm
02/06/2022

08h30

Hội đồng Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cao học khóa 10

Các hội đồng

Phòng Truyền thống: Hội đồng 1

Phòng số 3: Hội đồng 2

Phòng số 4: Hội đồng 3

     

 

     

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/06/2022

07h00

Họp hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đối với các khóa đại học vừa làm vừa học

Phòng Họp 2

Theo Quyết định

08h00

Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với các khóa đại học vừa làm vừa học

Giảng đường 6,

Giảng đường 7

Theo Quyết định

09h00 Khai mạc Hội thảo khoa học Trường

Hội trường A,

Link Trực tuyến

Toàn thể giảng viên;

Nhà khoa học, khách mời có quan tâm

15h30 Trình hồ sơ tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính
  Triển khai góp ý Dự thảo Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm kỳ kế tiếp Mail

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Bảy

04/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

05/056/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết