LỊCH CÔNG TÁC Tuần 39 (Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023) - Cập nhật ngày 29/05/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
29/05/2023

 

Phối hợp Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát rà soát khối lượng đã thi công ở SVĐ

 

Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ

09h00 Họp công tác bảo vệ Phòng Họp 1 Các đồng chí: Anh Thư, Thế Lưỡng, Hoàng Tùng, Kim Yến, Thanh Nga, Tấn Giàu, Nguyễn Quân, Văn Phát
Trước 11h00 Gửi Báo cáo cho Vụ Cơ sở vật chất – BGDĐT theo yêu cầu Công văn số 2137 để chuẩn bị làm việc với Thứ trưởng BGDĐT Theo yêu cầu công văn

Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ

Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 2137/BGDĐT-KHCNMT về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI Theo yêu cầu công văn Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 2269/BGDĐT-KHCNMT về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục năm 2023 Theo yêu cầu công văn Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

 

Tham gia Chương trình Sinh viên với Biển, Đảo tổ quốc năm 2023

Quần đảo Trường Sa

Đồng chí: Hoàng Đa

Thứ Ba

30/05/2023

10h00

Họp chuẩn bị công tác tạm nhận bàn giao công trường

Phòng họp 1 Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, các đồng chí: Minh Huân, Đăng Bình, Anh Thư, Tuấn An, Xuân Vũ
15h00 Hội nghị tổng kết phong trào "Sinh viên 5 Tốt" giai đoạn 2018 - 2023 Nhà Văn hóa Sinh viên Các đồng chí: Ngọc Như, Đức An
Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 2276/BGDĐT-KHCNMT về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015

Theo yêu cầu công văn Phòng Kế hoạch – Tài chính
Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 2368/BGDĐT-TCCB về việc đánh giá việc triển khai chính sách về Bảo hiểm tai nạn lao động

Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí Văn Sanh)

16h00

Họp công tác xây dựng trang web mới

Phòng họp 1

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; quản lý phòng TCHC, các đồng chí: Tố Quyên, Tuấn An, Bửu Châu; đại diện đơn vị thi công

Thứ Tư

31/05/2023

08h30

Hội thảo khoa học – Đơn vị Khoa Bóng – Thể thao giải trí

Phòng Truyền thống

Ban tổ chức;

Báo cáo viên;

Viên chức khoa Bóng – Thể thao giải trí và viên chức, người lao động có quan tâm

09h30 Họp công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học – Đơn vị khoa Đại cương – Y sinh Văn phòng khoa Đại cương – Y sinh Ban tổ chức và các ban giúp việc theo kế hoạch
Trước 15h30 Báo cáo Công văn 1766/BGDĐT-TCCB về việc triển khai Kế hoạch số 651/KH-BGDĐT  Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí Bửu Châu)
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 1889/BGDĐT-TCCB về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đấu “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí Thanh Trung)

Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 2359/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023

Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng

Thứ Năm

01/06/2023

 

Kỉ niệm 33 năm Ngày thành lập Trường Đại học Mở TP.HCM

Phan Thiết

Theo Thư mời

13h00

Tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Thành phố Quy Nhơn – Bình Định

Theo Quyết định

       

 

 

 

 

Thứ Sáu

02/06/2023

08h00 Làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng BGDĐT  Văn phòng 2 – BGDĐT Các đồng chí: Vĩnh Huy, Kế Bình, Minh Huân, Đăng Bình, Xuân Vũ
08h00 Tiếp tục tham gia tập huấn công tác tổ chức cán bộ Thành phố Quy Nhơn – Bình Định Theo Quyết định
       
 

 

 

 

Thứ Bảy

03/06/2023
       
       

Chủ Nhật

04/06/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết