LỊCH CÔNG TÁC Tuần 38 (Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023) - cập nhật ngày 26/05/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
22/05/2023

 

Rà soát khối lượng, áp giá giảm trừ tạm ứng

 

Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ

07h30 Triển khai kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thao đường và Trường Quân sự Quân khu 7

Ban chỉ đạo, các ban chuyên môn, sinh viên khóa 17 và các khóa học lại

07h30 Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn

Các đồng chí: Hoàng Đa, Kim Hậu

09h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn và các tiểu ban giúp việc Đại hội CĐ Trường Phòng Truyền thống (Lầu 4) UV BCH, thành viên các tiểu ban giúp việc ĐH
15h00 Kiểm tra công tác chuẩn bị ĐH CĐ Trường Hội trường A Đồng chí Đắc Thịnh

 Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 2194/BGDĐT-KHTC về việc góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Theo yêu cầu công văn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Thứ Ba

23/05/2023

08h00

-Kiểm tra công trường

-Rà soát báo cáo tình hình chuẩn bị Hồ sơ cho cục giám định Bộ XD

  Đồng chí Xuân Vũ
08h00

Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội trường A Toàn thể Công đoàn viên; Khuyến khích Người lao động tham dự
Trước 11h00

Báo cáo đợt 1: tiến độ và kết quả thực hiện theo Thông báo số 343/TB-ĐHSPTDTT về Kết luận của Hiệu trưởng về việc rà soát công tác thực hiện ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước;

(nêu khó khăn, vướng mắc nếu có và đề xuất các phương án xử lý tiếp theo)
Hiệu trưởng Phòng KH-TC (đồng chí Minh Huân chủ trì)
Trước 17h00

Hạn cuối nộp dự thảo thống kê danh sách hạng mục văn bản quy định, quy chế cần có theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thông qua phòng TC-HC;

Phòng TC- HC tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng trước 17h00 24/5/2023
P.TC-HC (Đồng chí Bửu Châu, mail: chaubtln@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị: phòng ĐT-KT, khoa ĐHSĐH-ĐTQT, phòng TTr-ĐBCL, phòng KHCN – HTQT, phòng CTSV-PVCĐ

17h00

Họp giao ban Ban chấp hành Đoàn trường

Văn phòng Đoàn

Ban chấp hành Đoàn trường

Thứ Tư

24/05/2023

 

 

 

 

Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 2100/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hưởng ứng ‘Tuần lễ ATGT đường bộ toàn dân” tại Việt Nam năm 2023 và tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 Theo yêu cầu công văn Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng chủ trì phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên triển khai tuyên truyền (theo phân công)
15h00 Họp Đảng ủy Phòng Họp 1 Đảng ủy viên

 

 

 

 

Thứ Năm

25/05/2023

08h00

Hội nghị nghiên cứu khoa học viên chức và  người lao động năm học 2022 - 2023

Hội trường A

Ban tổ chức hội nghị,

Báo cáo viên,

Viên chức và người lao động có quan tâm

 

Báo cáo Công văn số 2064/BGDĐT-TCCB về việc đề xử, xét trao tặng giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2023

Theo yêu cầu công văn  

Phòng Tổ chức – Hành chính (Đồng chí Thanh Trung)

Trước 11h00 Tổng hợp và xây dựng bản demo Website mới của Trường, trước 17h00 ngày 30/5/2023 trình Hiệu trưởng   Phòng TCHC (thường trực công tác xây dựng website mới)

15h30

Họp công tác KHCN-HTQT

Phòng Họp 1

Ban Giám hiệu;

phòng KHCN-HTQT (kể cả viên chức kiêm nhiệm), các đồng chí: Anh Thư, Hoàng Tùng;

Thư ký: Hoàng Hà

Thứ Sáu

26/05/2023

  Diễn đàn kết nối trường Đại học và Doanh nghiệp Theo Thư mời Đồng chí Đắc Thịnh
  Báo cáo Công văn số 714/HD-BGDĐT về hướng dẫn tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023: phòng CTSV-PVCĐ trình dự thảo xây dựng quy trình tuyển chọn và kế hoạch tuyển chọn theo năm (thông qua phòng TC-HC) Theo yêu cầu công văn Phòng CTSV-PVCĐ
08h00 Đại hội Hội sinh viên Trường Đại học Công Nghệ  Sài Gòn Trường Đại học Công Nghệ  Sài Gòn Các đồng chí: Thanh Trung, Hoàng Đa
15h30

Họp công tác xây dựng website mới của Trường: trình bày bản Demo Website (DỜI LỊCH)

Phòng họp 1

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, các đồng chí: Anh Thư, Hoàng Tùng, Bửu Châu, đại diện đơn vị thiết kế

Thứ Bảy

27/05/2023
09h00 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 Phòng Truyền thống Ban Chấp hành Công đoàn Trường
       

Chủ Nhật

28/05/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết