LỊCH CÔNG TÁC Tuần 37 (Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022) - Cập nhật ngày 16/05/2022

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
16/05/2022

09h30

Họp tổ chức

Phòng họp 2

Đại diện quản lý phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Hoàng Tùng), đại diện quản lý khoa KHCB (đ/c Quốc Việt), giảng viên liên quan

Thư kí: đ/c Bửu Châu

10h00

Họp phòng Tài vụ

Phòng Truyền thống

Quản lý Phòng Tài vụ

Trước 17h00 Hạn cuối góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý  Phòng Tổ chức – Hành chính Các đơn vị
Trước 17h00 Trình kế hoạch tổ chức Khoá đào tạo trọng tài bóng đá quốc gia trình độ sơ cấp năm 2022   Đồng chí: Hữu Phúc, Minh Huân

 

Báo cáo Công văn số 1410

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

17h00

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Ban hành Thông báo triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và các biểu mẫu đính kèm

Văn thư, Email, Zalo

Theo Kế hoạch

 

Thứ Ba

17/05/2022

 

Viên chức quản lý làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ theo mẫu; hạn cuối đến ngày 23/5/2022 gửi về phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – hành chính (chuyên viên N.L.T.Bửu Châu)

Quản lý đơn vị, Trưởng bộ môn

15h30

Sinh hoạt Chi bộ Hành chính định kỳ tháng 5/2022

Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ hành chính

15h30

Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục định kỳ tháng 5/2022

Phòng họp 2

Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục

17h00

Hạn cuối đăng ký tham gia Khoá đào tạo trọng tài bóng đá quốc gia trình độ sơ cấp năm 2022

Theo Thông báo

 

Thứ Tư
18/05/2022

 

 

 

 

11h00

Họp chi đoàn Viên chức

Phòng Họp 2

Đoàn viên chi đoàn Viên chức

15h30

Họp Báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án (DỜI LỊCH)

Trực tiếp: Phòng truyền thống;

Trực tuyến: link

Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, phòng Tài vụ: Minh Huân, Đăng Bình, Trương Phùng, phòng Tổ chức – Hành chính: Anh Thư, Hoàng Tùng, Xuân Vũ

Trước 16h00

Báo cáo Công văn số 1961/BGDĐT-KHCNMT về việc gửi báo cáo hội thảo chuyên đề phát triển khoa học công nghệ

Theo yêu cầu công văn

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ (đồng chí Trí Dũng)

Thứ Năm
19/05/2022

09h30

Báo cáo công tác chuẩn bị Buổi Khai mạc Khoá đào tạo trọng tài bóng đá quốc gia trình độ sơ cấp năm 2022

Hiệu trưởng

Đồng chí Hữu Phúc

09h30 Kiểm tra công trường, làm việc với Cấp nước Nhà Bè Công trường Đồng chí: Đăng Bình, Trương Phùng, Xuân Vũ
11h00 Báo cáo Công văn số 2009/BGDĐT-KHTC về việc rà soát phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 - 2025 và và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022  

Phòng Tài vụ

Trước 16h30

Báo cáo công tác chuẩn bị các Hội nghị theo Kế hoạch và Thông báo đã ban hành

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính (đồng chí: Anh Thư, Bửu Châu)

 

Thứ Sáu
20/05/2022

08h30

Khai mạc Khoá đào tạo trọng tài bóng đá quốc gia trình độ sơ cấp

Hội Trường A

Đại diện lãnh đạo Trường, quản lý: phòng Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính, khách mời và học viên, viên chức và người lao động có quan tâm

 

 

 

 

 

       
       

 

Thứ Bảy

21/05/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

22/05/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết