LỊCH CÔNG TÁC Tuần 37 (Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 21/05/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
15/05/2023

 

Rà soát, chuẩn bị cho công tác tập huấn kiểm định chương trình đào tạo:

-Trưởng đơn vị thông báo thành phần triệu tập tập huấn đến viên chức của đơn vị mình;

-Phòng TT-ĐBCL rà soát lại nội dung và chương trình tập huấn;

- Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức tập huấn, phòng KH-TC và phòng TC-HC phối hợp chuẩn bị nguồn kinh phí, CSVC cho đợt tập huấn

 

Trưởng đơn vị

 

Tiếp tục:

1. Rà soát hạng mục, khối lượng công tác đơn vị, xây dựng dự thảo phân công công tác đối với viên chức đơn vị (kể cả viên chức kiêm nhiệm);

 

2. Dự thảo mẫu phân công công tác đối với viên chức đơn vị;

 

Hạn cuối hoàn thành các dự thảo: 17h00 16/5/2023
 

1. Quản lý đơn vị: phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng, phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, khoa Đào tạo sau đại học – Đào tạo quốc tế;

 

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

  Tiếp tục rà soát và dự thảo thống kê danh sách hạng mục văn bản quy định, quy chế cần có theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hạn cuối nộp dự thảo thống kê danh sách hạng mục văn bản trước 17h00 20/5/2023 thông qua PTCHC (đ/c Bửu Châu)  

Các đơn vị: Phòng Đào tạo – Khảo thí, khoa ĐTSĐH – ĐTQT, phòng KHCN – HTQT, phòng TTr-ĐBCL, phòng CTSV – PVCĐ

10h00 Họp triển khai bàn giao công tác đào tạo sau đại học Phòng họp 1

Hiệu trưởng;

Các đồng chí: Quang Đại, Minh Thuận, Trí Dũng, Anh Thư

Thư ký: Minh Chương
10h30 Họp công tác khoa ĐTSĐH-ĐTQT Phòng họp 1

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu;

Quản lý phòng TC-HC;

Quản lý khoa ĐTSĐH-ĐTQT và toàn thể viên chức khoa ĐTSĐH-ĐTQT

Thư kí: Minh Chương

 Trước 17h00

Triển khai mẫu phân công công tác đối với viên chức đơn vị

Quản lý các đơn vị liên quan

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

16/05/2023

 

Khoa ĐTSĐH-ĐTQT triển khai:

1. Tổng rà soát, thống kê các hạng mục công tác đào tạo sau đại học;

2. Chuẩn bị lộ trình, kế hoạch, văn bản quy định, quy chế phục vụ công tác đào tạo quốc tế

3. Phân công nhiệm vụ và báo cáo Hiệu trưởng kết quả triển khai trước ngày 07/6/2023
  Quản lý khoa ĐTSĐH-ĐTQT
07h45 – 11h30 Tập huấn Xây dựng phát triển chương trình đào tạo và viết báo cáo Tự đánh giá (từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023) Hội trường A Báo cáo viên, Đại diện lãnh đạo Trường, Quản lý đơn vị, Giảng viên, viên chức theo Kế hoạch tổ chức tập huấn
08h00

-Kiểm tra công trường

-Rà soát báo cáo tình hình chuẩn bị Hồ sơ cho cục giám định Bộ XD
  Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng
08h00 Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị, biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2023

Hội trường B1.302

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Cơ sở Nguyễn Tri Phương – Quận 10)
Các đồng chí: Thùy Dương, Thanh Trung, Hoàng Đa và đại diện các tập thể, cá nhân được tuyên dương
09h00 Họp Ban Chấp hành Hội sinh viên Giảng đường 1 Bí thư Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội sinh viên Khoá IX
13h30 – 16h30 Tập huấn Xây dựng phát triển chương trình đào tạo và viết báo cáo Tự đánh giá Hội trường A Báo cáo viên, Đại diện lãnh đạo Trường, Quản lý đơn vị, Giảng viên, viên chức theo Kế hoạch tổ chức tập huấn

17h00 

Hạn cuối nộp Dự thảo phân công công tác đối với viên chức đơn vị (kể cả viên chức kiêm nhiệm) về phòng TC-HC

 

Quản lý đơn vị: phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng, phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, khoa Đào tạo sau đại học – Đào tạo quốc tế

Thứ Tư

17/05/2023

 

Gửi Thư mời tham dự Đại hội Công đoàn Trường

LĐLĐ TP.HCM, Khách mời, Đại biểu

Ban tổ chức Đại hội

08h00 – 11h30 Tập huấn Xây dựng phát triển chương trình đào tạo và viết báo cáo Tự đánh giá Hội trường A  Thành phần tham dự Báo cáo viên, Đại diện lãnh đạo Trường, Quản lý đơn vị, Giảng viên và chuyên viên theo kế hoạch tổ chức tập huấn
13h30 – 16h30 Tập huấn Xây dựng phát triển chương trình đào tạo và viết báo cáo Tự đánh giá Hội trường A Thành phần tham dự Báo cáo viên, Đại diện lãnh đạo Trường, Quản lý đơn vị, Giảng viên và chuyên viên theo kế hoạch tổ chức tập huấn
Trước 15h30 Triển khai tuyên truyền “tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023 thep Công văn số 1624/BGDĐT-GDTC Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành hcính (Trạm Y tế phối hợp đồng chí Bửu Châu)

Trước 15h30

Báo cáo CV1648 Thu hồi tạm ứng

 

Đc Đăng Bình

Thứ Năm

18/05/2023

 

Tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc

Trường Đại học TDTT BN

Theo Quyết định cử đi

08h00 – 11h30

Tập huấn Xây dựng phát triển chương trình đào tạo và viết báo cáo Tự đánh giá

Hội trường A 

Thành phần tham dự Báo cáo viên, Đại diện lãnh đạo Trường, Quản lý đơn vị, Giảng viên và chuyên viên theo kế hoạch tổ chức tập huấn

13h30 – 16h30 Tập huấn Xây dựng phát triển chương trình đào tạo và viết báo cáo Tự đánh giá Hội trường A Thành phần tham dự Báo cáo viên, Đại diện lãnh đạo Trường, Quản lý đơn vị, Giảng viên và chuyên viên theo kế hoạch tổ chức tập huấn

 

 

 

 

Thứ Sáu

19/05/2023

  Họp chuẩn bị cho giải bóng đá SV 7 người TQ năm 2023 HN Theo Thư mời
14h00 Hội thảo “Giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia hoạt động TDTT và rèn luyện thể chất của SV ĐHQG TP.HCM” Trường ĐH BK TP.HCM Đồng chí Đắc Thịnh
       
Trước 17h00

Trình dự thảo quy định xây dựng chương trình đào tạo và kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo mới

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Theo phân công

Thứ Bảy

20/05/2023
       
Trước 17h00 Hạn cuối nộp Dự thảo thống kê danh sách hạng mục văn bản thông qua phòng TC-HC (đ/c Bửu Châu) Đồng chí Bửu Châu (mail: chautln@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị: phòng Đào tạo – Khảo thí, khoa ĐTSĐH – ĐTQT, phòng KHCN – HTQT, phòng TTr-ĐBCL, phòng CTSV – PVCĐ

Chủ Nhật

21/05/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết