Lịch Công tác tuần 37 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019) (Cập nhật 14/5/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
13/5/2019
       
09:00 Lễ phát chứng chỉ lớp “Nhân viên trực hồ, cứu hộ khóa 4 và lớp hướng dẫn viên dạy bơi ban đầu khóa 3” Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, Liên đoàn Thể thao dưới nước TP. HCM
       
       
Thứ Ba   14/5/2019   Trưởng các Tiểu ban báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Hiệu trưởng Trưởng Tiểu ban
       
15:00 Họp phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Truyền thống Phòng TCHC
       
Thứ Tư
15/5/2019
       
08:00 Họp Ban tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Phòng Truyền thống Ban Tổ chức
10:00 Làm việc với HAGL. Phòng Truyền thống BGH, Lãnh đạo P. Đào tạo, P. TCHC, P. ĐT SĐH&KHCN; P. Tài vụ.
       
Thứ Năm
 16/5/2019
08:30 Hội nghị chuyên đề TCVN “Thiết bị bể bơi Phần 4, Phần 5” Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, theo Thư mời, mời CBVC tham dự
       
15:00 Họp Hội đồng Hiệu trưởng các trường Thể dục Thể thao Phòng Truyền thống Hội đồng Hiệu trưởng
       
Thứ Sáu
 17/5/2019
08:00 Hội nghị khoa học “Sinh viên nghiên cứu khoa học trong thời đại 4.0 khối các trường TDTT toàn quốc lần XI năm 2019” Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, theo Thư mời, mời CBVC và Sinh viên tham dự
       
       
       
Thứ Bảy  18/5/2019   Đón đoàn Học viện Thể dục Thể thao Thượng Hải   Đ/c Đại
       

Chủ Nhật

19/5/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết