LỊCH CÔNG TÁC Tuần 36 (Từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023) - Cập nhật ngày 10/05/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
08/05/2023

09h30

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

Phòng họp 1

Uỷ viên BCH CĐ Trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1811/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện Kế hoạch số 571/KH-BGDĐT về triển khai Nghị quyết 47 của Ban cán sự Đảng BGDĐT (về dự án xây dựng trường mới)

Theo yêu cầu công văn

Phòng Kế hoạch – Tài chính (dồng chí Đăng Bình); phối hợp đồng chí Xuân Vũ

Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1521/BGDĐT-GDCTHSSV về việc thực hiện Chỉ thị 71 về Tăng cường phối hợp Nhà trường – Gia đình- Xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên Theo yêu cầu công văn Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng
15h30 Họp Đảng uỷ Phòng họp 1

Chủ trì: Bí thư;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ.

Tham dự và thực hiện báo cáo: Đ/c Anh Thư

Thư ký: Đ/c Minh Huân
16h00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường  Phòng họp 1

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TCHC.

Thư ký: Đ/c Bửu Châu 

Trước 17h00

Ban hành Kế hoạch bổ nhiệm viên chức quản lý khoa Đào tạo sau đại học – Đào tạo quốc tế

Mail, Zalo

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Ba

09/05/2023

08h00

-Kiểm tra công trường

-Rà soát báo cáo tình hình chuẩn bị Hồ sơ cho cục giám định Bộ XD

 

Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng

08h30 – 08h45 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (Bước 1) Phòng họp 1

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC.

Thư ký: Đ/c Bửu Châu 
08h45 – 09h30 Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 2)  Phòng họp 1

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, trưởng đơn vị.

Thư ký: Đ/c Bửu Châu
09h30 – 10h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (Bước 3) Phòng họp 1

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC.

Thư ký: Đ/c Bửu Châu
10h00 – 10h45 Hội nghị Cán bộ chủ chốt Trường (Bước 4) Phòng họp 1

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, trưởng và phó trưởng đơn vị.

Thư kí: Đ/c Bửu Châu
10h45 -11h15 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (Bước 5) Phòng họp 1

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC.

Thư ký: Đ/c Bửu Châu
11h15 – 11h30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 6) Phòng họp 1

Chủ trì: Bí thư;

Thành phần triệu tập: Đảng uỷ.

Thư ký: Đ/c Minh Huân
13h30-16h00 Kiểm tra tình hình vệ sinh, bố trí phòng tại Ký túc xá Ký túc xá nam và ký túc xá nữ Ban quản lý Ký túc xá – Thư viện
14h00 Họp triển khai công tác thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên Thành Đoàn Các đồng chí: Thanh Trung, Hoàng Đa, Nhựt Trường
15h00 Làm việc với Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn Trường Liên đoàn Lao động TP.HCM Chủ tịch Công đoàn Trường
15h00 Họp xét tốt nghiệp Cao học khoá 9 (đợt 2) Phòng họp 1 Hội đồng 
15h30 Họp quản lý phòng Kế hoạch – Tài chính: Rà soát, nghe báo cáo công tác thanh lý tài sản và việc thực hiện các ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước Phòng họp 1

- Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT;

- Quản lý phòng KH-TC: các đ/c Minh Huân, Mỹ Hạnh;

- Các đ/c: Anh Thư, Đăng Bình;

- Thư ký: đ/c Văn Sanh.
Trước 16h00 Báo cáo hồ sơ thực hiện quy trình nhân sự  Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
16h30 Họp chuẩn bị triển khai tập huấn việc xây dựng phát triển chương trình và viết báo cáo TĐG Phòng họp 1

Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, Phó hiệu trưởng; quản lý phòng Đào tạo – Khảo thí; các đ/c: Trí Dũng, Tố Quyên, Anh Thư

Thư ký: đ/c Thiên Lý

 17h00

Họp Ban chấp hành Đoàn trường

Văn phòng Đoàn

Ban chấp hành Đoàn trường

Thứ Tư

10/05/2023

 

1. Rà soát hạng mục, khối lượng công tác đơn vị, xây dựng dự thảo phân công công tác đối với viên chức đơn vị (kể cả viên chức kiêm nhiệm);

 

 

2. Dự thảo mẫu phân công công tác đối với viên chức đơn vị;

 

Hạn cuối hoàn thành các dự thảo: 17h00 16/5/2023

 

1. Quản lý đơn vị: phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng, phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, khoa Đào tạo sau đại học – Đào tạo quốc tế;

 

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

 

Rà soát và dự thảo thống kê danh sách hạng mục văn bản quy định, quy chế cần có theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hạn cuối nộp dự thảo thống kê danh sách hạng mục văn bản trước 17h00 20/5/2023 thông qua PTCHC (đ/c Bửu Châu)

 

Các đơn vị: Phòng Đào tạo – Khảo thí, khoa ĐTSĐH – ĐTQT, phòng KHCN – HTQT, phòng TTr-ĐBCL, phòng CTSV – PVCĐ

07h30

Khai mạc Hội thao Quốc phòng toàn quân TPHCM

291 CMT8, P12,Q10

 

Đồng chí: Vĩnh Huy, Kế Bình

08h00 Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Theo phân công
Trước 11h00 Báo cáo CV1648 về việc Thu hồi tạm ứng Theo yêu cầu công văn Đồng chí Đăng Bình
14h00 Họp chi bộ Điền kinh – Thể dục định kỳ tháng 5/2023 Phòng họp 1  Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục
Trước 15h30 Báo cáo Công văn số 1880/BGDĐT-GDCTHSSV về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới Theo yêu công văn Phòng Công tác sinh viên – Phục vụ cộng đồng

16h00

Sinh hoạt chi bộ hành chính định kỳ tháng 5/2023

Phòng họp 1

Đảng viên chi bộ Hành chính

Thứ Năm

11/05/2023

08h00

Dự lễ kỉ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

02 Dương Quang Trung, P12, Q10

Đồng chí Vĩnh Huy

08h00

Họp chuyên môn khoa Điền kinh – Bơi lặn

Văn phòng khoa Điền kinh – Bơi lặn

Viên chức khoa Điền kinh – Bơi lặn

Trước 11h00

Hạn cuối hoàn thành khảo sát theo yêu cầu của việc báo cáo Công văn số 1932/BGDĐT-GDĐH về việc khảo sát thực trạng giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới trong các chương trình đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và trình độ đại học

Theo yêu cầu công văn

Phòng Đào tạo – Khảo thí và trưởng các đơn vị triển khai khảo sát đến viên chức trong đơn vị

Trước 11h00 Báo cáo công tác sắp xếp, bố trí văn phòng làm việc của đơn vị tổ chức lại và đơn vị thành lập mới Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Anh Thư, Tuấn An)

13h30

Tọa đàm trực tiếp của Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng Trường

Đại học Y dược Cần Thơ

Theo Quyết định

Thứ Sáu

12/05/2023

07h45 Hội nghị của Hiệp Hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ" Trường Đại học Cần Thơ Theo Quyết định

08h00

Tham dự Hội thảo nguồn nhân lực đầu tư cho giáo dục đại học

ĐH Cần Thơ

Theo Quyết định cử đi

08h30

Chi bộ Lý luận sinh hoạt định kỳ

tháng 5/2023

Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Lý luận
09h00 Sinh hoạt chi bộ Bóng – Đào tạo Tháng 5/2023 Phòng họp 1 (lầu 2) Đảng viên chi bộ
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1751/BGDĐT-KHCNMT về việc báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ Theo yêu cầu công văn

Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

       
 

 

 

 

Thứ Bảy

13/05/2023
07h30 Tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn năm 2023 Trường Đoàn Lý Tự Trọng Các đồng chí: Thanh Trung, Hoàng Đa, Phùng Xuân
       

Chủ Nhật

14/05/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết