Lịch Công tác Tuần 36 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019) Cập nhật 06/5/2019

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
06/5/2019
08:30 Họp Ban Tổ chức và Trưởng, phó các tiểu ban Hội nghị Khoa học Sinh viên Toàn quốc Phòng Truyền thống Theo Quyết định
10:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
       
Thứ Ba   07/5/2019        
09:00 Thông qua Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên Phòng Truyền thống Hội đồng Khoa học và Đào tạo
       
       
Thứ Tư
08/5/2019
       
       
15:00 Lễ ký kết Văn bản ghi nhớ hợp tác  Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TCHC, Đào tạo, P. ĐT SĐH&KHCN, P. CTSV, Tài vụ, Trưởng khoa Thể dục & Liên đoàn Võ Cổ truyền TP. HCM
       
Thứ Năm
 09/5/2019

 

08:00

 

Hội nghị triển khai Quy định số 126/QĐ-TW Đảng ủy khối Đ/c Lộc, Huy, Huân
08:30 Họp Khoa Điền kinh Văn phòng Khoa Điền kinh CBVC Khoa Điền kinh
09:00 Họp Chi bộ Sinh viên Phòng 05 Đảng viên Chi bộ
09:00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Văn phòng Khoa Thể dục Đảng viên Chi bộ
14:00 Kiểm tra công tác hội và phong trào sinh viên Phòng Truyền thống Đại diện Đảng ủy, Đ/c An, Đ/c Hùng, BTK Hội Sinh viên
Thứ Sáu
 10/5/2019

 

07:45

 

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 quy hoạch lãnh đạo Trường  Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu
08:30 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Chủ tịch Hội đồng trường Phòng Truyền thống Toàn trường (không bao gồm Lao động hợp đồng khoán việc)
09:30 Hội nghị Cán bộ chủ chốt quy hoạch lãnh đạo Trường Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên,Trưởng, phó đơn vị, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng công đoàn, Trưởng bộ môn, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp và tương đương
10:30 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng quy hoạch lãnh đạo Trường Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng đơn vị
13:30 Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 quy hoạch lãnh đạo Trường Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu
14:00 Hội nghị lấy ý kiến BCH Đảng ủy quy hoạch Chủ tịch Hội đồng trường Phòng Truyền thống

Đảng ủy

14:30 Hội nghị tập thể lãnh đạo quy hoạch Chủ tịch Hội đồng trường Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu
15:00 Hội nghị triển khai Thực tập sư phạm Khóa ĐH11 và CĐ42 Thao đường Theo Quyết định
       
Thứ Bảy  11/5/2019        
       

Chủ Nhật

12/5/2019
       
       
Tin Tức
Liên Kết