LỊCH CÔNG TÁC Tuần 35 (Từ ngày 2/5/2022 đến ngày 8/5/2022)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
02/5/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

03/5/2022

07h30

Báo cáo về việc Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
04/5/2022

08h30

Ban hành Quyết định thành lập đoàn công tác tham dự Lễ tốt nghiệp Đại học LT VLVH – Tiền Giang và Sóc Trăng

 

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính

09h30

Họp Đảng ủy

Phòng Truyền thống

Đảng ủy

14h30

Triển khai công tác Quý II/2022 – Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Truyền thống

Chủ trì: Đ/c Hoàng Tùng

Tham gia:Viên chức và người lao động phòng Tổ chức – Hành chính

15h00

Dự Lễ Tốt nghiệp Đại học LT VLVH khoá 6 – Tiền Giang (DỜI LỊCH)

Trường Đại học Tiền Giang

Đoàn công tác

Thứ Năm
05/5/2022

08h00

Tiếp Đoàn Kiểm tra công trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

Tham gia: Chủ tịch HĐT; phòng Tài vụ: đ/c Minh Huân, Đăng Bình; phòng Tổ chức – Hành chính: đ/c Hoàng Tùng; Tư vấn xây dựng: đ/c Xuân Vũ

08h00

Hội thảo khoa học cấp đơn vị -  Khoa LLCT&NVSP

Hội trường A

Giảng viên khoa LLCT&NVSP, viên chức và người lao động có quan tâm

15h00

Dự Lễ Tốt nghiệp Đại học LT VLVH khoá 7 – Sóc Trăng (DỜI LỊCH)

Trường CĐCĐ Sóc Trăng

Đoàn công tác

Trước 16h00 Ban hành Quyết định thành lập đoàn công tác tham dự Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

Thứ Sáu
06/5/2022

08h00

Tập huấn công tác Tổ chức Cán bộ

Đại học Vinh

Đoàn công tác

08h30

Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Phòng

Giảng đường 9

Hội đồng, Nghiên cứu sinh

09h00

Triển khai công tác Quý II/2022 – Khoa LLCT&NVSP 

Trực tuyến Khoa LLCT&NVSP

 

 

 

\

Thứ Bảy

07/5/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/5/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết