LỊCH CÔNG TÁC Tuần 35 (Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023) - cập nhật ngày 03/05/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
01/05/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Thứ Ba

02/05/2023

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

Thứ Tư

03/05/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

04/05/2023

Trước 08h30

Báo cáo Công văn số 1748/BGDĐT-KHTC về việc cung cấp thông tin xây dựng đề án đánh giá giữa kỳ kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ rà soát báo cáo

09h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thông qua quy định và kế hoạch xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Điều kiện xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học

Phòng họp 1

(Lầu 2)

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1905/BGDĐT-KHTC về việc thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán 2023

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

(đ/c Minh Huân)

15h00 Họp Đảng uỷ Phòng họp 1 (Lầu 2) Đảng uỷ

16h00

Hạn cuối góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề án vị trí việc làm

Đ/c Anh Thư

(E- mail: thuav@upes.edu.vn)

Hội đồng trường

Thứ Sáu

05/05/2023

Trước 11h00

Triển khai Kế hoạch 669/KH-BGDĐT về việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BGDĐT

Theo yêu cầu kế hoạch

Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch thực hiện

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1546/BGDĐT-KHCNMT về việc triển khai thực hiện Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Theo yêu cầu công văn

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ 
Trước 11h00 Trình ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu” theo Công văn số 1283/BGDĐT-GDTC Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính (Bộ phận truyền thông: đ/c Hoàng Tùng và TrạmY tế: đ/c Bích Liên phối hợp thực hiện)

13h00 Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2025 Hội trường A, Phòng Truyền thống (lầu 4) Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Hội sinh viên Thành phố, Thường trực Đoàn Trường, 69 Đại biểu được triệu tập
Trước 16h00

Trình ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề án vị trí việc làm

Chủ tịch HĐT

Phòng Tổ chức – Hành chính

Thứ Bảy

06/05/2023
       
       

Chủ Nhật

07/05/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết