LỊCH CÔNG TÁC Tuần 34 (Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023) - Cập nhật ngày 28/04/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
24/04/2023

 

Rà soát, báo cáo công tác thanh lý tài sản và các ý kiến của đoàn duyệt quyết toán NS 2022

 

Phòng Tài vụ

(đ/c Minh Huân)

 

Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của KĐCLGD

 

Đồng chí Tố Quyên

 

Liên hệ làm việc với đội ktra PCCC Quận 5

 

Đồng chí: Kế Bình, Thế Lưỡng

08h00

Họp khoa Khoa học cơ bản

Văn phòng khoa Khoa học cơ bản

Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

08h30 Hội nghị bầu tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và họp triển khai công tác quý 2/2023 - Đơn vị khoa Điền kinh Văn phòng khoa Điền kinh Tập thể giảng viên và Công đoàn viên khoa Điền kinh
09h00 Hội nghị tổ công đoàn và họp triển khai công tác quý 2/2023 – Đơn vị khoa Bóng  Văn phòng khoa Bóng Tập thể giảng viên và Công đoàn viên khoa Bóng
09h30 Hội nghị tổ công đoàn Khoa Khoa học cơ bản Văn phòng khoa Khoa học cơ bản Tổ trưởng Công đoàn và Đoàn viên công đoàn của Tổ
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 337/TTr-NV2 về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Theo yêu cầu công văn Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng
Trước 11h00 Báo cáo Kế hoạch số 595/KH-BGDĐT về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 – 2025 của ngành giáo dục” Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch
14h30 Họp triển khai công tác quý 2/2023 và Hội nghị Công đoàn khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Văn phòng khoa LLCT&NVSP Toàn thể giảng viên khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm

15h30

Hội nghị tổ công đoàn Hành chính

Phòng họp 1 (Lầu 2)

Công đoàn viên tổ công đoàn Hành chính

Thứ Ba

25/04/2023

08h00

-Kiểm tra công trường

-Rà soát báo cáo tình hình chuẩn bị Hồ sơ cho cục giám định Bộ XD

 

Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng

08h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường về việc kiện toàn nhân sự

Phòng Truyền thống (Lầu 4)

Đại diện Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn, Đại diện Đảng ủy, BCH Đoàn trường

08h30

Hội nghị góp ý, hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP

Hà Nội

Theo Quyết định cử đi

10h00 Họp triển khai công tác quý II/2023 – đơn vị phòng TCHC Phòng họp 1 (lầu 2) Phòng Tổ chức – Hành chính (chủ trì: đ/c Thế Lưỡng, thư ký: đ/c Anh Khoa)
10h00 Hội nghị Tổ công đoàn Đào tạo Phòng Truyền thống (lầu 4) Tổ trưởng Công đoàn và Công đoàn viên của Tổ
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1652/BGDĐT-KHTC về việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Theo yêu cầu công văn Phòng Tài vụ (đồng chí Đăng Bình) và  đồng chí Xuân Vũ phối hợp báo cáo
Trước 11h00 Báo cáo tham mưu kiện toàn Ban Pháp chế và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Kế hoạch triển khai công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2023 ban hành kèm Quyết định số 1084/QĐ-BGDĐT Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1648/BGDĐT-KHTC về việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Theo yêu cầu công văn Phòng Tài vụ (Đồng chí Đăng Bình) và  đồng chí Xuân Vũ phối hợp báo cáo
13h00 Họp triển khai công tác quý II/2023 và Hội nghị tổ công đoàn  – Đơn vị Khoa Thể dục Văn phòng Khoa Thể dục Viên chức khoa Thể dục
14h30 Hội nghị Tổ công đoàn Tổ chức - Hành chính Phòng họp 1 (Lầu 2) Tổ trưởng Công đoàn và Công đoàn viên của Tổ

Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 65/HTĐTCƯNL-NCDB về việc đôn đốc thực hiện báo cáo khảo sát và công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2022 (lần 2)

Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên

Thứ Tư

26/04/2023

09h00-17h00

Kiểm tra Ký túc xá nam và nữ 

Khu Ký túc xá

Ban Quản lý Ký túc xá – Thư viện

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1774/BGDĐT-GDĐH về việc góp ý dự thảo Danh mục ngành thí điểm các trình độ của giáo dục đại học

Theo yêu cầu công văn

Đồng chí Quang Vinh chủ trì 

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1492/BGDĐT-TCCB về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2019/NĐ-CP

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

 

Thứ Năm

27/04/2023

09h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn

Phòng họp 1 (lầu 2)

Ủy viên BCH

09h30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy khối

Đại học Sài Gòn

Đồng chí Vĩnh Huy

14h30

Họp Đảng ủy

Phòng họp 1 (lầu 2)

Đảng ủy viên

16h00

Họp Hội đồng trường

Phòng họp 1 (lầu 2) và trực tuyến

Hội đồng trường

Thứ Sáu

28/04/2023

 

Báo cáo Công văn số 1408/BGDĐT-KHTC về việc quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách 2022

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

09h30

Tổ chức phỏng vấn, sát hạch đối với viên chức được đề nghị tiếp nhận năm 2023

Link Trực tuyến

 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch và viên chức liên quan

09h30 Liên tịch Đại hội Hội sinh viên Việt Nam Trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 - 2025 Phòng họp 1 (lầu 2)

Đại diện Hội sinh viên Thành phố, Đại diện Đảng ủy, Thường trực Đoàn Trường, BCH Hội sinh viên

 

 

 

 

Thứ Bảy

29/04/2023
       
       

Chủ Nhật

30/04/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết