Lịch Công tác Tuần 32 (Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 17/04/2022)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
11/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

12/04/2022

 

 

 

 

Trước 11h00

Trình dự thảo: Báo cáo tổng kết quý I/2022 và Kế hoạch công tác quý II/2022 sau triển khai góp ý

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
13/04/2022

10h00

Báo cáo công tác chi hưởng chế độ sinh hoạt phí theo NĐ 116 đối với sinh viên đại học Khoá 16 hệ chính quy (hồ sơ, tiến độ…)

Hiệu trưởng

Đ/c Minh Huân

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1296/BGDĐT-GDĐH về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT

Theo yêu cầu công văn

Đ/c Nguyễn Quang Vinh

15h30

Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục

Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục

 

 

 

 

Thứ Năm
14/04/2022

 

 

 

 

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1253/BGDĐT-KHCNMT về việc xây dựng phương án quy hoạch hệ thống tổ chức Khoa học công nghệ công lập giai đoạn 2021 - 2030

Theo yêu cầu công văn

Phòng Đào tạo SĐH&KHCN

14h00

Kiểm tra Công trường

 

Đ/c: Đăng Bình, Trương Phùng, Xuân Vũ

 

Trước 16h00

Trình Kế hoạch hoạt động của Đội tự quản quý II năm 2022

Hiệu trưởng

Đ/c: Anh Thư, Tuấn An

Thứ Sáu
15/04/2022

08h30

Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4/2022

Trực tuyến

Đảng viên chi bộ Lý luận

10h30

Họp giao ban công tác Thực tập sư phạm tại Trường

Trực tuyến

Chủ trì: các đ/c đại diện Ban chỉ đạo TTSP: Quang Vinh, Minh Quyền, Hữu Phúc, Bảo Thư;

Tham dự: Quản lý các đơn vị: Khoa Bóng, Khoa Điền kinh, Khoa Thể dục và các giảng viên hướng dẫn TTSP

15h30

Họp tổng kết công tác quý I/2022 và triển khai công tác quý II/2022

Phòng Truyền thống,

Link Trực tuyến

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Tham gia trực tiếp: quản lý phòng, ban, Kế toán trưởng;

Tham gia trực tuyến: quản lý khoa;

Thư ký: đ/c Thanh Trung

Trước 16h00

1. Trình dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội thể thao ĐH-CĐ

2. Báo cáo tình hình chuẩn bị đào tạo trọng tài bóng đá

3. Báo cáo tình hình triển khai liên kết đào tạo Tổng phụ trách đội

Hiệu trưởng

Theo phân công:

          1. Đ/c Hoàng Tùng

          2. Đ/c Hữu Phúc

          3. Đ/c Anh Thư

Thứ Bảy

16/04/2022

08h30

Hội thảo khoa học khoa Điền kinh

 

Giảng đường 9

 

Khoa Điền kinh và khách mời;

Giảng viên, viên chức, người lao động có quan tâm

 

13h30

Học tập và triển khai thực hiện Kết luận quy định của Hội nghị Trung ương lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hội trường A

Link Trực tuyến

Báo cáo viên: TS.Vũ Trung Kiên – Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực 2;

Tham dự trực tiếp: Đảng uỷ, Chi uỷ, quản lý đơn vị;

Tham dự trực tuyến: đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên Đoàn Thanh niên, hội viên Hội sinh viên 

Chủ Nhật

17/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết