Lịch Công tác Tuần 31 (Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022) (Cập nhật 05/4/2022)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai
04/04/2022

 

 

 

 

10h00

Họp Đảng uỷ

Phòng Truyền thống

Đảng uỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

05/04/2022

 

 

 

 

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 1215/BGDĐT-TCCB về Đề xuất các nội dung trao đổi, kiến nghị tại Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
06/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30

Họp xét tốt nghiệp Cao học khoá 8 và các khoá trước

Phòng Truyền thống  

Hội đồng

 

 

 

 

Thứ Năm
07/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước 15h30

Trình hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2021 đợt 2, cao học khoá 8 và các khoá trước

Hiệu trưởng   

Phòng Đào tạo

Phòng ĐT SĐH & KHCN

 

 

 

 

Thứ Sáu
08/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

09/04/2022

08h00

Học tập và triển khai thực hiện Kết luận quy định của Hội nghị Trung ương lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

(DỜI LỊCH)

Hội trường A,

Link Trực tuyến

Báo cáo viên: TS.Vũ Trung Kiên – Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực 2;

Tham dự trực tiếp: Đảng uỷ, Chi uỷ, quản lý đơn vị;

Tham dự trực tuyến: đảng viên, viên chức, người lao động, Đoàn viên Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

 

 

 

 

Chủ Nhật

10/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết