LỊCH CÔNG TÁC Tuần 31 (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023) - Cập nhật ngày 04/04/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
03/4/2023
  Tiếp tục lịch làm việc – Đợt Khảo sát chính thức  Theo lịch 

Đoàn ĐGN;

Các đơn vị, tổ chức đoàn thể và các cá nhân liên quan thuộc Trường
08h00 – 12h00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực khi cần làm rõ thông tin Phòng làm việc của Đoàn 

Đoàn Đánh giá ngoài;

Các đơn vị trong toàn Trường

08h00 Họp triển khai lấy ý kiến của đơn vị về Dự thảo tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Văn phòng

Khoa
Viên chức khoa Thể Dục
09h30 Họp triển khai lấy ý kiến của đơn vị về Dự thảo tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Văn phòng

Khoa
Viên chức khoa KHCB
10h30 Họp các thành viên đề tài cấp Bộ (Chủ nhiệm: Châu Vĩnh Huy) và quản lý PĐTSĐH&KHCN Phòng Truyền thống (lầu 4) Các thành viên
15h00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống (lầu 4) Đảng ủy
13h30 – 17h30 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực khi cần làm rõ thông tin Phòng làm việc của Đoàn 

Đoàn Đánh giá ngoài;

Các đơn vị trong toàn Trường

Thứ Ba

04/4/2023
06h30 Lễ khai mạc Hội thao Quốc phòng Quận 5 Theo thư mời Đồng chí Kế Bình
08h00 – 10h30 Đoàn làm việc nội bộ Đoàn Đánh giá ngoài Phòng làm việc của Đoàn
08h00

-Kiểm tra công trường;

-Báo cáo tình hình của TVTK về triển khai các hạng mục tiếp theo của CSM (dự toán hàng rào);

-Rà soát báo cáo tình hình chuẩn bị Hồ sơ cho cục giám định Bộ XD
  Các đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình, Trương Phùng
08h30 Họp Đảng ủy mở rộng Hội trường A Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ
10h30 – 12h00 Đoàn làm việc với Nhà trường Phòng Truyền thống (lầu 4)

- Đoàn ĐGN;

- Chủ tịch HĐT, BGH, Trưởng đơn vị

- Chủ tịch Hội đồng TĐG
13h30 – 14h30

- Trưởng đoàn thông qua báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá CSGD

- Thư kí đoàn hoàn thiện slides báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá

- Hoàn thiện Biên bản hoàn thành khảo sát chính thức
Phòng làm việc của Đoàn ĐGN Đoàn ĐGN
14h30 – 16h00 Đoàn đánh giá ngoài làm việc nội bộ Phòng làm việc của Đoàn ĐGN Đoàn ĐGN
15h30 Trình dự thảo về xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Công văn số 1330/BGDĐT-KHCNMT về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 Hiệu trưởng Phòng Tài vụ và Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ phối hợp báo cáo
17h00 Họp Ban chấp hành Đoàn trường Văn phòng Đoàn Ban chấp hành Đoàn trường
Thứ Tư
05/4/2023
08h00 HN triển khai Quy định số 85 của Ban bí thư về việc “Cán bộ, Đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội” Lầu 6 Trường ĐH Ngoại nữ - Tin học số 828 đường Sư Vạn Hạnh, Q10 Đồng chí Đắc Thịnh
08h00 – 09h00 Đoàn đánh giá ngoài làm việc nội bộ Phòng làm việc của Đoàn ĐGN Đoàn ĐGN
08h30- 11h15 Bế mạc Đợt Khảo sát chính thức Hội trường A

- Đoàn ĐGN;

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHV;

- CT HĐT, BGH;

- Viên chức và người lao động theo Thông báo triệu tập số 215/TB-ĐHSPTDTT
       
Thứ Năm
06/4/2023
08h00 – 11h00  Gửi hồ sơ của đơn vị về việc họp lấy ý kiến viên chức đơn vị về Dự thảo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Bửu Châu) Trưởng các đơn vị liên quan
       
15h00 Trường ĐH Phenikaa   Theo thư mời
       
Thứ Sáu
07/4/2023
       
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1297/BGDĐT-TCCB về việc thực hiện Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính
       
       

Thứ Bảy

08/4/2023
       
       

Chủ Nhật

09/4/2023
       
       
Tin Tức
Liên Kết