LỊCH CÔNG TÁC Tuần 30 (Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023) - Cập nhật ngày 27/03/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
27/03/2023
10h00 Họp công tác chuẩn bị cho các đoàn đi thi đấu. Lưu ý: Đ/c Thái Vinh, Hoàng Tùng báo cáo tình hình chuẩn bị và các kế hoạch thi đấu

Phòng Truyền thống

Các đồng chí: Kế Bình, Vĩnh Huy, Minh Huân, Đăng Bình, Đắc Thịnh, Hữu Phúc, Hoàng Tùng, Thái Vinh

Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1062/BGDĐT-KHTC về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo Theo yêu cầu công văn Phòng Tài vụ
11h00 Trình dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội thể thao ĐH-CN (nhắc lần 2) Hiệu trưởng Đồng chí Hoàng Tùng
15h30

- Họp công tác chuẩn bị tiếp đón đoàn ĐGN đến khảo sát chính thức;

- Báo cáo các nội dung làm việc của đoàn ĐGN về công tác khảo sát chính thức. Lưu ý: Đ/c Tố Quyên chuẩn bị báo cáo

Phòng Truyền thống Các đồng chí: Kế Bình, Vĩnh Huy, Quang Vinh, Tố Quyên, Huân, Đắc Thịnh, Hữu Phúc, Hoàng Tùng, Tuấn An, Minh Thế
Trước 16h00 Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung đề án cơ cấu tổ chức bộ máy   Hội đồng trường
 

Để phục vụ công tác khảo sát chính thức – ĐGN, đề nghị các đơn vị không bố trí lịch đi công tác cho toàn thể CBVC nhà trường trong suốt thời gian khảo sát chính thức (31/3/2023 đến 06/4/2023)

  Toàn trường

Thứ Ba

28/03/2023
 

Trình dự thảo:

- Sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm;

- Kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn 1 sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và các thông báo, biểu mẫu liên quan

Hiệu trưởng

Phòng TCHC

(đồng chí Anh Thư)
08h00

-Kiểm tra công trường;

-Báo cáo tình hình của TVTK về triển khai các hạng mục tiếp theo của CSM (dự toán hàng rào);

-Rà soát báo cáo tình hình chuẩn bị Hồ sơ cho cục giám định Bộ XD
  Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Trương Phùng
  Tiếp tục rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC & vệ sinh toàn trường chuẩn bị đợt Khảo sát chính thức  

Chủ trì: đồng chí Kế Bình;

Phụ trách: các đồng chí: Hoàng Tùng, Tố Quyên, Tuấn An, Quân, Minh Thế và viên chức, nhân viên liên quan

       
Thứ Tư
29/03/2023
  Đón Đoàn ĐGN làm việc cho đợt khảo sát chính thức

 

Chỉ đạo: đồng chí Vĩnh Huy;

Thường trực: các đồng chí: Kế Bình, Quang Vinh, Tố Quyên, Minh Huân, Hoàng Tùng
09h00-11h35 Hội thảo trực tuyến về tổng kết hoạt động nâng cao năng lực, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Aus4Skills Trực tuyến tại Văn phòng Phó hiệu trưởng và Văn phòng thư viện Các đồng chí: Quang Vinh, Tố Quyên, Thiên Lý
09h00 Hội đồng thẩm định Giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2021 Phòng học số 5

Theo Quyết định

16h00 Họp đánh giá quý – PTCHC

Phòng Truyền thống

Toàn thể viên chức, người lao động phòng TCHC

Thứ Năm
30/03/2023
  Đón Đoàn ĐGN làm việc cho đợt khảo sát chính thức

 

Chỉ đạo: đồng chí Vĩnh Huy;

Thường trực: các đồng chí: Kế Bình, Quang Vinh, Tố Quyên, Minh Huân, Hoàng Tùng

 

 

   
     

 

     

 

Thứ Sáu
31/03/2023
  Bắt đầu Đợt khảo sát chính thức – ĐGN (từ ngày 31/3/2023 đến 06/4/2023)   Toàn Trường
07h30 - 08h00 Đón ĐGN đến Trường bắt đầu công tác Khảo sát chính thức

Tại trường

Theo phân công

08h00 – 10h30 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Phòng làm việc của Đoàn

(Phòng Truyền thống, lầu 2 – Khu Hiệu bộ)
Đoàn ĐGN
10h30 Khai mạc đợt khảo sát chính thức

Hội trường A

(Lầu 4 – Khu Hiệu bộ)

- Đoàn ĐGN

- Chủ tịch HĐT, BGH

- Hội đồng Tự đánh giá

- Đại diện cán bộ, giảng viên, người học (sẽ thông báo danh sách)
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV về việc thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh Theo yêu cầu công văn Phòng Công tác sinh viên
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1083/BGDĐT-TCCB về việc thực hiện Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – hành chính
13h30- 15:00 Quan sát, đánh giá thực tế thư viện, KTX, y tế, sân thể thao, thao đường, bể bơi, toàn bộ các văn phòng làm việc, phòng học, giảng đường 

Tại Trường

(639 Nguyễn Trãi)

Đoàn đánh giá ngoài;

Đại diện trường:

- Lãnh đạo: đ/c Kế Bình

- Thường trực: Tố Quyên, Hoàng Tùng;

- Trực địa điểm: các đ/c quản lí đơn vị, văn phòng, địa điểm nơi đoàn ĐGN đến kiểm tra, đánh giá 
13h30 – 17h00 Quan sát thực tế khuôn viên và cơ sở vật chất của CSM-Nhà Bè CSM – Nhà Bè

Đoàn đánh giá ngoài;

Đại diện trường:

- Lãnh đạo: đ/c Vĩnh Huy,

- Thường trực: Đăng Bình,

- Trực địa điểm: Xuân Vũ
15:00 – 17:00 Làm việc, kiểm tra, đánh giá về hồ sơ minh chứng; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực khi cần làm rõ thông tin. Lưu ý: các cá nhân đơn vị được triệu tập trực tại văn phòng làm việc của đơn vị và luôn đảm bảo liên hệ được.

Phòng làm việc của Đoàn

(Phòng Truyền thống, lầu 2)

Đoàn Đánh giá ngoài;

- Phòng, ban: toàn thể đơn vị,

- Khoa: Quản lý đơn vị, trưởng bộ môn;
 

Đội Taekwondo xuất phát đi Huế

 

 

Thứ Bảy

01/04/2023
08:00 – 12:00 Làm việc, kiểm tra, đánh giá về hồ sơ minh chứng; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực khi cần làm rõ thông tin. Lưu ý: các cá nhân đơn vị được triệu tập trực tại văn phòng làm việc của đơn vị và luôn đảm bảo liên hệ được.

Phòng làm việc của Đoàn

(Phòng Truyền thống, lầu 2 –

Đoàn Đánh giá ngoài;

- Phòng, ban: toàn thể đơn vị,

- Khoa: Quản lý đơn vị, trưởng bộ môn;

13:30 – 13:45 Làm việc, kiểm tra, đánh giá về hồ sơ minh chứng; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực khi cần làm rõ thông tin. Lưu ý: các cá nhân đơn vị được triệu tập trực tại văn phòng làm việc của đơn vị và luôn đảm bảo liên hệ được.

Phòng làm việc của Đoàn

(Phòng Truyền thống, lầu 2 –

Đoàn Đánh giá ngoài;

- Phòng, ban: toàn thể đơn vị,

- Khoa: Quản lý đơn vị, trưởng bộ môn.
13:45 – 14:45 Phỏng vấn Lãnh đạo Trường (ĐU, HĐT, BGH)

Phòng phỏng vấn 1

(Lầu 4 – Khu Hiệu bộ)

Đoàn Đánh giá ngoài;

- Đảng uỷ,

- Chủ tịch HĐT,

- Ban Giám hiệu.
15:00 - 16:00 Phỏng vấn: SV đại học chính qui; học viên Thạc sĩ; hệ VLVH

Phòng phỏng vấn 1

(Lầu 4 – Khu Hiệu bộ)

Đ/c Thịnh; Đ/c Đại

Nhóm người học
Phỏng vấn Giảng viên

Phòng phỏng vấn 2

(Lầu 4 – Khu Hiệu bộ)

Đ/c Quyên

Nhóm Giảng viên
Phỏng vấn Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể  Phòng phỏng vấn 3

Đ/c Trung

Nhóm Cán bộ đoàn thể
16:15 - 17:15
 
Phỏng vấn Nhà sử dụng lao động Phòng phỏng vấn 1 (kết hợp online và offline)

Đ/c Vinh

Nhóm nhà sử dụng lao động
Phỏng vấn Cựu SV đại học chính qui; Thạc sĩ; hệ VLVH Phòng phỏng vấn 2

Đ/c Thịnh; Đ/c Đại

Nhóm Cựu SV đại học, thạc sĩ;
Phỏng vấn Cán bộ Quản lý chuyên môn   Phòng phỏng vấn 3

Đ/c Quyên

Nhóm Cán bộ Quản lý chuyên môn

Chủ Nhật

02/04/2023
08:00 – 12h00 Làm việc, kiểm tra, đánh giá về hồ sơ minh chứng; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực khi cần làm rõ thông tin. Lưu ý: các cá nhân đơn vị được triệu tập trực tại văn phòng làm việc của đơn vị và luôn đảm bảo liên hệ được.

Phòng làm việc của Đoàn

(Phòng Truyền thống, lầu 2 –

Đoàn Đánh giá ngoài;

- Phòng, ban: toàn thể đơn vị,

- Khoa: Quản lý đơn vị, trưởng bộ môn.
13:30 - 16:30

Làm việc, kiểm tra, đánh giá về hồ sơ minh chứng; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các lĩnh vực khi cần làm rõ thông tin. Lưu ý: các cá nhân đơn vị được triệu tập trực tại văn phòng làm việc của đơn vị và luôn đảm bảo liên hệ được.

Phòng làm việc của Đoàn

(Phòng Truyền thống, lầu 2 –

Đoàn Đánh giá ngoài;

- Phòng, ban: toàn thể đơn vị,

- Khoa: Quản lý đơn vị, trưởng bộ môn.
Tin Tức
Liên Kết