Lịch Công tác Tuần 29 (Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 27/03/2022) - Cập nhật ngày 23/03/2022

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
21/3/202

 

Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng Kỉ niệm 46 năm ngày Thành lập Trường

 

Theo phân công

10h00

Họp dự án xây dựng cơ sở mới của Trường tại Nhơn Đức – Nhà Bè

Phòng Truyền thống,

Link Trực tuyến

Chủ trì: Hiệu trưởng

Tham dự: Chủ tịch HĐT, các đồng chí: Đăng Bình, Minh Huân, Anh Thư, Hoàng Tùng và các khách mời (nếu có)

Thư kí: đ/c Xuân Vũ

Trước 16h00

Báo cáo kết quả tổng hợp hồ sơ đơn vị về công tác nâng lương thường xuyên quý I/2022

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lương

Thư ký Hội đồng lương

 

 

 

 

Thứ Ba

22/3/2022

08h00

Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Phòng Truyền thống

Thanh tra, Phòng Đào tạo

 

Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng Kỉ niệm 46 năm ngày Thành lập Trường

 

Theo phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
23/3/2022

 

Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng Kỉ niệm 46 năm ngày Thành lập Trường

 

Theo phân công

13h00

Kiểm tra công trường

Công trường

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các đồng chí: Đăng Bình, Minh Huân, Anh Thư, Hoàng Tùng, Xuân Vũ

10h00 Họp xét nâng lương thường xuyên quý I/2022

Phòng Truyền thống,

Link Trực tuyến (đối với trường hợp thành viên hội đồng nhiễm hoặc có triệu chứng lây nhiễm Covid-19)

Hội đồng lương

(thành lập theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 02/3/2022)

Trước 15h30

Báo cáo Công văn số 970/BGDĐT-KHCNMT về việc cung cấp số liệu KHCN&ĐMST (File PDF)

Theo yêu cầu công văn

Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ

 

 

 

 

16h00

Họp lấy ý kiến điều chỉnh phần mềm quản lý đào tạo giai đoạn 1 theo nhu cầu công tác thực tế tại Trường. Lưu ý, các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, hạng mục công việc, hồ sơ, biểu mẫu... liên quan chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dự kiến triển khai số hoá trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo giai đoạn 1

Phòng Truyền thống

Chủ trì: Đại diện đơn vị xây dựng phần mềm quản lý đào tạo; Tham dự: đại diện đơn vị: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên, Ban Quản lý - KTX và Thư viện. Lưu ý, các đơn vị cử người được (hoặc dự kiến được) phân công phụ trách quản lý sử dụng phần mềm quản lý đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ liên quan để tham dự cuộc họp

Thứ Năm
24/3/2022

Cả ngày

Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỉ niệm 46 năm ngày Thành lập Trường

Tại Trường

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các Kế hoạch của các đơn vị thuộc Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
25/3/2022

 

08h30

Họp xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (DỜI LỊCH)

Phòng Truyền thống

Hội đồng

09h30

Họp xét công nhận tốt nghiệp đối với khóa cao học 8 và các khóa trước (DỜI LỊCH)

Phòng Truyền thống

Hội đồng

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng uỷ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM

36 Tôn Thất Đạm

Các đồng chí: Vĩnh Huy, Kế Bình, Minh Huân

 

 

 

 

Thứ Bảy

26/3/2022

 

Ngày hội Khởi nghiệp học sinh, sinh viên

Vĩnh Phúc

 

       

Chủ Nhật

27/3/2022

 

Chuẩn bị báo cáo CV621 về tình hình dạy và học Ngoại ngữ năm 2021

Theo yêu cầu công văn

Theo phân công

05h00

Sinh viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tham gia chạy Olympic

 

Theo phân công

 
Tin Tức
Liên Kết