LỊCH CÔNG TÁC Tuần 29 (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023) (Cập nhật 20/3/2023)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
20/03/2023
09h00

- Họp rà soát và báo cáo công tác chuẩn bị Hội trại truyền thống. Gửi thư mời các đơn vị kết nghĩa, hợp tác, địa phương…;

- Họp rà soát và báo cáo CSVC để phục vụ nghỉ đêm ở CSM; phương án: công tác PCCC; công tác trực xung kích; trực tự quản đối với hoạt động của Hội trại truyền thống

 

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Bí thư và Phó Bí thư ĐTN, các đồng chí: Đắc Thịnh, Hữu Phúc, Hoàng Tùng, Anh Khoa

10h00

- Họp công tác chuẩn bị & tiếp đón đoàn ĐGN

- Báo cáo các nội dung và công tác chuẩn bị cho khảo sát chính thức ĐGN
Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí: Tố Quyên, Minh Huân, Đắc Thịnh, Hữu Phúc, Hoàng Tùng, Tuấn An
Trước 11h00 Hạn cuối góp ý Đề án tuyển sinh năm 2023 Đ/c Hữu Phúc Hội đồng Khoa học và Đào tạo
15h30 Trình tổng hợp góp ý Đề án tuyển sinh năm 2023 và đề nghị ban hành Hiệu trưởng Phòng Đào tạo (đ/c Hữu Phúc) và thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo
16h00 Họp xét đề nghị của Phòng TCHC về việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy và các kế hoạch liên quan (Lưu ý: P.TCHC thực hiện báo cáo). Phòng Truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng;

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường (Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC);

Thư ký: Đ/c Bửu Châu
16h30

Họp Đảng uỷ:

 1. Xem xét, ban hành chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy và các kế hoạch liên quan;

 2. Chuẩn bị công tác Đại hội Công đoàn (Lưu ý: Đ/c Chủ tịch CĐ thực hiện báo cáo) và một số công tác khác
Phòng Truyền thống

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ;

Thành phần: Đảng uỷ;

Thư ký nội dung 1: Đ/c Bửu Châu;

Thư ký nội dung 2: Đ/c Thuỳ Dương
  Gửi góp ý Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy; thời hạn góp ý: đến 11h00 ngày 23/3/2023 Hội đồng trường Phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Anh Thư)
 

Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội thể thao ĐH-CN; thời hạn: đến hết ngày 24/3/2023

  Đồng chí Hoàng Tùng

Thứ Ba

21/03/2023
07h30

Họp xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2022

Phòng

 Truyền thống
Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy; Thanh tra
08h00

-Kiểm tra công trường;

-Báo cáo tình hình của TVTK về triển khai các hạng mục tiếp theo của CSM;

-Báo cáo tình hình chuẩn bị Hồ sơ cho cục giám định Bộ XD

Nhà Bè Các đồng chí: Đăng Bình, Xuân Vũ, Trương Phùng
08h30

Họp triển khai tiếp tục hoàn thiện công tác tổng vệ sinh những hạng mục chưa hoàn thành theo yêu cầu của Tổ kiểm tra, giám sát phục vụ công tác ĐGN;

- Báo cáo kết quả: ngày 23/3/2023;

- Tổ chức đi kiểm tra lần cuối trước khi đoàn ĐGN làm việc: 25, 26/3/2023
Phòng Truyền thống

Chủ trì: Đ/c Kế Bình;

Tham gia: Đại diện quản lý đơn vị; các đồng chí: Tố Quyên, Hoàng Tùng
09h00 Họp với Nhóm Cán bộ hỗ trợ - Đoàn thể chuẩn bị công tác phỏng vấn Hội trường A

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng

Tham gia: các đồng chí: Tố Quyên, Thanh Trung, Nhóm Cán bộ hỗ trợ - Đoàn thể

10h00 Họp với Nhóm Giảng viên, Nhóm Cán bộ quản lý chuyên môn chuẩn bị công tác phỏng vấn Hội trường A

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng

Tham gia: các đồng chí: Tố Quyên, Thanh Trung, Nhóm Cán bộ hỗ trợ - Đoàn thể, Nhóm cán bộ quản lý và nhóm giảng viên
10h30 Họp Phòng TCHC triển khai tiếp tục tổng vệ sinh những hạng mục chưa hoàn thành đúng yêu cầu phục vụ ĐGN Trực tuyến

Chủ trì: đ/c Hoàng Tùng;

Tham gia: Toàn thể viên chức & NLĐ P.TCHC
10h30 Báo cáo tình hình tổng hợp hồ sơ và tờ trình đề nghị họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên quý I/2023 Hiệu trưởng Phòng TCHC (Đồng chí: Hoàng Hà)
11h00 Họp với Nhóm Sinh viên và học viên chuẩn bị công tác phỏng vấn Hội trường A

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng

Tham gia: các đồng chí: Tố Quyên, Thanh Trung, Nhóm Cán bộ hỗ trợ - Đoàn thể, Nhóm sinh viên và Nhóm học viên
  Tiếp tục cập nhật lịch giải bóng đá SV TQ   P.CTSV
15h00 Bế mạc giải vô địch Futsal SV khu vực TPHCM Nhà thi đấu Rạch miễu Theo thư mời
17h00 Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập TTHL&TĐTDTT TPHCM 02 Lê Đại Hành Theo thư mời
17h00 Họp Ban chấp hành Đoàn trường Văn phòng Đoàn

Ban chấp hành Đoàn trường

17h30 Lớp Bồi dưỡng 4 bài Lý luận chính trị  Thao đường Báo cáo viên và Đoàn viên khóa ĐH 17
Thứ Tư
22/03/2023
10h30 Họp công tác xét nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2023

Phòng

 Truyền thống
Hội đồng lương
Trước 11h00 Báo cáo Công văn số 1061/BGDĐT-KHTC về tình hình di dời các hộ giá đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất Theo yêu cầu công văn Phòng Tài vụ
     

 

19h00 Họp với Nhóm Cựu Sinh viên và Cưu học viên chuẩn bị công tác phỏng vấn

Link Trực tuyến

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng

Tham gia: các đồng chí: Tố Quyên, Thanh Trung, Nhóm Cán bộ hỗ trợ - Đoàn thể, Nhóm cựu sinh viên và nhóm cựu học viên
Thứ Năm
23/03/2023
09h00 Báo cáo kết quả sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc của các đơn vị Phòng/Ban/khoa và toàn bộ Trường bằng văn bản (đại diện quản lý đơn vị ký tên và chịu trách nhiệm trước kết quả kiểm tra vào ngày 25,26/3/2023)

Chủ tịch

Hội đồng trường

Trưởng đơn vị,

P.TCHC: đ/c Hoàng Tùng
 09h00 Họp thông qua quy định về các điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp 

Phòng

 Truyền thống

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

11h00

Hạn cuối nhận góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy

Phòng TCHC (đ/c Anh Thư) Hội đồng trường
16h00 Họp Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Phòng Truyền thống, link trực tuyến

Chủ trì: Chủ tịch HĐT;

Tham gia: Thành viên HĐT;

Báo cáo: Đ/c Anh Thư;

Thư ký cuộc họp: đ/c Bửu Châu
18h30 Họp tiến độ học tập Cao học khoá 11 và các công tác khác liên quan; Lưu ý: P.ĐTSĐH & KHCN thực hiện báo cáo tiến độ học tập, các quy định liên quan đến điều kiện tốt nghiệp, thời hạn đào tạo…  Trực tuyến

Hiệu trưởng,

Đồng chí Quang Đại và

Học viên Cao học khoá 11
Thứ Sáu
24/03/2023
  Liên hệ và nắm nội dung làm việc của Đoàn ĐGN, báo cáo kịp thời Lãnh đạo nhà trường   Đồng chí Tố Quyên
08h00 Hội trại truyền thống lần thứ V năm 2023 chào mừng Kỉ niệm Ngày thành lập Trường và Ngày Thành lập ĐTNCSHCM

Cơ sở mới

Nhà Bè

Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên; Đoàn viên tham gia;

Khách mời: Tập thể lãnh đạo Trường; Đảng uỷ; quý thầy cô; đại diện các đơn vị kết nghĩa, hợp tác, địa phương… 
08h30 - 11h30 Báo cáo chuyên đề “Hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018” Hội trường A Giảng viên, viên chức toàn trường
15h00

Họp với Nhóm nhà tuyển dụng chuẩn bị công tác phỏng vấn

Link Trực tuyến

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng

Tham gia: Đồng chí Tố Quyên, Nhóm nhà tuyển dung

Thứ Bảy

25/03/2023
08h00 Hội trại truyền thống lần thứ V năm 2023 chào mừng Kỉ niệm Ngày thành lập Trường và Ngày Thành lập ĐTNCSHCM

Cơ sở mới

Nhà Bè

Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên; Đoàn viên tham gia;

Khách mời: Tập thể lãnh đạo Trường; Đảng uỷ; quý thầy cô; đại diện các đơn vị kết nghĩa, hợp tác, địa phương… 
08h30 - 12h00 Thực hiện công trình Thanh niên cấp Trường "Mỗi đoàn viên, thanh niên một mầm xanh"

Cơ sở mới

Nhà Bè

Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên; đoàn viên, thanh niên
Trước 11h30 Kết thúc đưa dữ liệu lên hệ thống Hemis Theo yêu cầu của Bộ GDĐT Đồng chí Bảo Thư

Chủ Nhật

26/03/2023
       
 

 

   
Tin Tức
Liên Kết