Lịch Công tác Tuần 27 (Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022) - Cập nhật ngày 08/03/2022

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
07/03/202

 

Các đơn vị, tổ chức, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỉ niệm 46 năm Ngày thành lập Trường 24/3/1976 – 24/3/2022 và các đề xuất hỗ trợ liên quan.

 

Các đơn vị, tổ chức, đoàn thể

 

 

 

 

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 652/BGDĐT-GDĐH về việc đánh giá kết quả triển khai tự chủ đại học

Theo yêu cầu công văn

Theo yêu cầu công văn

 

Các đơn vị liên quan chủ động dự kiến các nội dung yêu cầu công tác thực tế của đơn vị, chuẩn bị cho cuộc họp điều chỉnh thiết kế phần mềm quản lý đào tạo giai đoạn 1 tương thích và phù hợp; chuẩn bị đến hết ngày 10/3/2022

 

Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, Ban Quản lý Kí túc xá – Thư viện

 

 

 

 

Thứ Ba

08/03/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
09/03/2022

09h00

Họp Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sư phạm

Trường ĐHSP TPHCM

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Trước 17h00

Hạn cuối rà soát, phản hồi ý kiến (nếu có) về danh sách các cá nhân dự kiến đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên trong quý I/2022 theo Thông báo số 44/TB-ĐHSPTDTT

Phòng Tổ chức – Hành chính (CV.Nguyễn Hoàng Hà, e-mail: hahn@upes.edu.vn)

Các đơn vị

 

 

 

 

Thứ Năm
10/03/2022

 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ

Theo yêu cầu công văn

Phòng TCHC

14h00

Họp chi bộ Điền kinh – Thể dục

Trực tuyến

Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục

15h30

Họp triển khai công tác giảng dạy học phần Giáo dục thể chất 2 – Đại học Mở TP.HCM

Link Trực tuyến

Phòng Đào tạo: Đ/c Hữu Phúc; Phòng Tài vụ: đ/c Minh Huân; Phòng Tổ chức – Hành chính: đ/c Anh Thư; giảng viên tham gia giảng dạy liên quan

 

 

 

 

Thứ Sáu

11/03/2022

08h00

Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 03/2022

Trực tuyến

Đảng viên chi bộ Lý luận

09h30

Họp xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022. Lưu ý: Đ/c Quang Vinh, đ/c Quang Đại chuẩn bị nội dung báo cáo theo phân công

Phòng Truyền thống;

Link trực tuyến (dành cho thành viên họp nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao COVID-19)

Chủ trì: Hiệu trưởng; Thư ký: đ/c Hữu Phúc, đ/c Hoàng Tùng; Tham dự: Chủ tịch HĐT, Quản lý đơn vị: phòng Đào tạo, phòng Đào tạo SĐH&KHCN, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Công tác sinh viên; đ/c: Đăng Bình, Tố Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

12/03/2022

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

13/03/2022

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết