Lịch Công tác Tuần 24 (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) - Cập nhật ngày 16/02/2022

 

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
14/02/2022

 

Tuần sinh hoạt công dân

Theo kế hoạch

Sinh viên các khoá, Báo cáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

15/02/2022

 

Trình dự thảo kế hoạch triển khai đề tài cấp Bộ

Hiệu trưởng

Đồng chí Quang Đại

 

 

 

 

 

Báo cáo Công văn 360/BGDĐT-KHTC về việc đẩy nhanh tiến đọ thực hiện Chương trình, dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

 

 

 

 

Thứ Tư
16/02/2022

 

Trình dự thảo nội dung thực tập sư phạm tại Trường

Hiệu trưởng

Đồng Chí Minh Quyền

09h00

Họp chi bộ Điền kinh - Thể dục

Phòng họp 2

Chi bộ Điền kinh - Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm
17/02/2022

09h00

Họp triển khai công tác đào tạo và cơ sở vật chất

Phòng Truyền thống

Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Quản lý các đơn vị: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo, đ/c Minh Huân, Đăng Bình, Đắc Thịnh, Thái Ngọc

 

 

 

 

13h30

Họp thống nhất góp ý ý kiến vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Luật Giáo dục đại học

Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT, Thư ký HĐT, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, thư ký: Nguyễn Ngọc Thanh Trung

 

 

 

 

Thứ Sáu
18/02/2022

 

Làm việc công tác Kiểm định chất lượng (đánh giá ngoài) với ĐH Vinh

 

Đoàn Công tác

 

Báo cáo Công văn số 378/BGDĐT-GDĐH về việc rà soát khó khăn, vướng mắc triển khai các quy định liên quan đến Luật Giáo dục đại học

Theo yêu cầu công văn

Đ/c Kế Bình, Đ/c Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

20/02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết