Lịch Công tác Tuần 23 (Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022) - Cập nhật ngày 07/02/2022

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
07/02/2022

 

Các đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ rà soát công tác chuẩn bị dạy và học trực tiếp tại Trường (đón sinh viên, bố trí và thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tiếp theo lộ trình):

- Phòng TCHC: phương án an toàn y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19…

- Phòng Đào tạo: thời khoá biểu trực tiếp kết hợp trực tuyến từng giai đoạn, kế hoạch thực tập sư phạm…

- Phòng CTSV: phương án đón sinh viên đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch Tuần Sinh hoạt công dân…

- BQLKTX&TV: phương án tiếp nhận sinh viên nội trú, triển khai đăng kí chỗ ở nội trú bằng hình thức trực tuyến, tổng vệ sinh…

Lưu ý: Các đơn vị báo cáo Hiệu trưởng vào 16h ngày 9/2/2022.

 

Các đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

08/02/2022

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 281/BGDĐT-KHTC về việc giám sát, đánh giá chương trình dự án đầu tư năm 2021

Theo yêu cầu công văn

Phòng Tài vụ

Trước 15h30

Báo cáo thống kê tình hình tiêm vacxin phòng COVID-19 của sinh viên toàn Trường

Hiệu trưởng

Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
09/02/2022

10h00

Họp công tác thực tập sư phạm: nội dung và hình thức triển khai công tác thực tập sư phạm năm học 2021-2022

Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Quản lý: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức – Hành chính, Khoa LLCT&NVSP, đ/c Trí Dũng

 

 

 

 

Trước 16h00

Các đơn vị báo cáo tình hình chuẩn bị dạy và học trực tiếp theo chức năng, nhiệm vụ

Hiệu trưởng   

Các đơn vị liên quan

 

 

 

 

Thứ Năm
10/02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
11/02/2022

Trước 11h00

Báo cáo Công văn số 6190/BGDĐT-GDCTTTHSSV về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

12/02/2022

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

13/02/2022

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết