Tuần 22 (Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2022)

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
31/01/2022

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(ĐÊM GIAO THỪA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

01/02/2022

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(MÙNG 1 TẾT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
02/02/2022

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(MÙNG 2 TẾT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm
03/02/2022

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(MÙNG 3 TẾT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
04/02/2022

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(MÙNG 4 TẾT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

05/02/2022

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(MÙNG 5 TẾT)

 

 

       

Chủ Nhật

06/02/2022

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(MÙNG 6 TẾT)

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
Tin Tức
Liên Kết